Transformatieplan ETZ voldoet aan snelle toets

12 juli 2023
Meetcentrum
Digitalisering
Nieuws

Een transformatieplan van ETZ heeft met succes de zogeheten snelle toets van zorgverzekeraars doorlopen. Hiermee is het ziekenhuis één van de eerste ziekenhuizen in Nederland. Die positieve beoordeling betekent dat het ETZ financiële middelen krijgt om de plannen voor de Polikliniek van de Toekomst en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken. Zorgorganisaties kunnen transformatiegelden aanvragen bij de zorgverzekeraars voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA.

Op dit moment zijn er tachtig aanvragen voor de snelle toets van het Integraal Zorgakkoord (IZA) binnengekomen bij de coördinerende zorgverzekeraars in de verschillende regio’s. Veertien daarvan zijn afgekeurd en negen goedgekeurd. De rest is nog niet beoordeeld. In de nabije toekomst blijft er een stroom van nieuwe plannen komen die ter beoordeling worden aangeboden. Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis is, met acht andere ziekenhuizen, één van de eersten die voldaan heeft aan de snelle toets van de betrokken zorgverzekeraars (VGZ en CZ). Het belangrijkste criterium van de snelle toets is dat het gaat om ‘impactvolle transformaties’.

Afspraken in IZA

De ontwikkeling van transformatieplannen komt rechtstreeks voort uit de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin staat dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Daarbij kan gedacht worden aan transformatieplannen, die bijvoorbeeld bijdragen aan de versterking van de samenwerking binnen de regio of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Of bijvoorbeeld een ziekenhuis dat wil omvormen naar een gezondheidscentrum. Na de snelle toets, die binnen vier weken plaats moet vinden, wordt samen het transformatieplan uitgewerkt. Vervolgens wordt dit plan binnen acht weken beoordeeld, waarna implementatie en monitoring volgen.

ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden legt op de website van ETZ uit waarom slimme digitale transformatie zo belangrijk is: “We zien toenemend kans om patiënten meer regie te laten nemen in het eigen ziekteproces. Maar dat is lastig om te realiseren, omdat er onvoldoende zorgprofessionals zijn en de verwachtingen van patiënten toenemen. Door onze digitale transformatie kunnen we meer zorg op afstand bieden en daarmee tegelijkertijd onze zorgprofessionals ontlasten. Het is daarbij wel belangrijk dat onze zorgprofessionals nauw betrokken zijn bij deze transformatie om vanuit de inhoud de zorg te verbeteren.”

Transformatieplan versnelt digitalisering

Het ETZ en de zorgverzekeraars VGZ en CZ werken samen aan ziekenhuiszorg in de regio Midden-Brabant. De inzet op Passende Zorg staat centraal in de partnerschappen die het ETZ is aangegaan met zowel VGZ (Zinnige Zorg Alliantie) als CZ (Duurzame Coalitie). Doel van de IZA-aanvraag van het ETZ is om de al lopende samenwerking op het gebied van digitalisering van zorg te continueren, uit te breiden en te versnellen. Dit volgens de uitgangspunten van het IZA: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’ 

Het goedgekeurde transformatieplan van ETZ wil versnelling brengen op het gebied van digitalisering. Het gaat concreet om het ontwikkelen van de Polikliniek van de toekomst en het project Digitale Zorgpaden. De kern van beide ontwikkelingen is onder meer de inzet van slimme digitale oplossingen. Zo kunnen patiënten in de toekomstige polikliniek online afspraken plannen en wordt een zelfmeetplein ingericht, waar patiënten zelf hun bloeddruk en hartslag kunnen meten ter voorbereiding op een polibezoek. Hiermee worden zorgprofessionals minder belast met administratieve taken.

Digitale triage en voorlichting

Ook zet het ETZ fors in op de ontwikkeling van digitale zorgpaden. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke zorg in het ziekenhuis thuishoort, en welke zorg digitaal geboden kan worden. Bijvoorbeeld door digitale triage, pre procedurele screening en het digitaal voorlichten van patiënten. Door de implementatie van het transformatieplan verwacht het ziekenhuis minder vierkante meters en minder verpleegbedden nodig te hebben, ondanks het stijgen van de zorgvraag. Ook voorziet de aanvraag in een afname van het aantal bezoeken aan de poliklinieken.