Unieke wachttijdmonitor per specialisme op SEH

15 augustus 2023
wachttijdmonitor
Administratie
Nieuws

Zuyderland Medisch Centrum heeft een vernieuwend initiatief gelanceerd om de zorgervaring van patiënten op de Spoedeisende Hulp (SEH) te verbeteren. Dit innovatieve project omvat de implementatie van een wachttijdmonitor per specialisme op de SEH. Hierdoor wordt de onzekerheid en stress verminderd die vaak gepaard gaan met het onverwachte wachten op spoedeisende medische hulp. Deze technologische vooruitgang is uniek doordat het de patiënten inzicht biedt in de verwachte wachttijd op basis van specialisme.

De vernieuwing omvat de implementatie van een wachttijdmonitor per specialisme op zowel de hoofdlocatie in Heerlen als in Sittard. De strategische toepassing van deze technologie heeft als doel de onzekerheid en stress te verminderen die vaak gepaard gaan met het onverwachte wachten op medische hulp. Het wachten op medische hulp in urgente situaties kan namelijk een stressvolle en frustrerende ervaring zijn voor zowel patiënten als hun naasten. Om deze onzekerheid aan te pakken en houvast te bieden, heeft Zuyderland dus een wachttijdmonitor per specialisme geïntroduceerd. Dat is daadwerkelijk uniek omdat andere ziekenhuizen weliswaar al eerder wachttijdmonitoren hadden, maar dus nog niet per specialisme.

Houvast met wachttijdmonitor

Joeri Gilissen, het afdelingshoofd van de SEH, benadrukt het belang van deze vernieuwing: "Voorheen kreeg de patiënt maar moeilijk een beeld van wat zich achter de schermen afspeelde, maar nu ontstaat er een beter beeld van hoe druk het is." Gilissen legt uit dat dit initiatief mensen enige houvast wil bieden, en dat patiënten eerlijk aan de hand van triage kunnen worden geïnformeerd over de verwachte wachttijd. Dit is van cruciaal belang omdat patiënten vaak ook hun eigen dagplanning hebben.

Deze verandering is het resultaat van nauwe samenwerking binnen Zuyderland. De afdelingen ICMT en Business Intelligence hebben intensief samengewerkt om de technische aspecten van de wachttijdmonitor per specialisme te realiseren. Het systeem haalt elke vijf minuten data op, rekening houdend met het type patiënten en de verschillende specialismen. Ook historische data van de afgelopen twee jaar is geanalyseerd om accurate wachttijdsinformatie te kunnen verstrekken.

Bewustzijn en efficiëntie

Het belang van patiëntlogistiek en communicatie wordt steeds beter ingezien, omdat hiermee niet alleen de efficiency kan worden verhoogd maar ook de patiëntervaring kan worden verbeterd. Naast Zuyderland zijn dan ook steeds meer ziekenhuizen en huisartsen actief bezig met het optimaliseren van de patiëntreis. Slimme aanmeldzuilen, actuele informatie op schermen en smartphones,
AI-gestuurde triage en zelfmeetkiosken zijn enkele voorbeelden van technologische oplossingen die worden ingezet. Een efficiënte patiëntreis vereist óók heldere communicatie en Zuyderland laat met de wachttijdmonitor zien dat dit goed is begrepen.  

Verlichting van spanning

In situaties waar patiënten met acute problemen wachten zonder inzicht in de verwachte duur, kunnen snel spanningen ontstaan. Herhaaldelijke vragen aan de balie en tussen zorgprofessionals verstoren niet alleen het proces, maar zorgen ook voor onnodige spanningen in de wachtkamer en bij het personeel. Het innovatieve wachttijdsysteem per specialisme vermindert deze onzekerheid. Dit soort communicatie wordt steeds belangrijker, niet alleen op de SEH, maar ook in andere afdelingen en in de wachtkamers van huisartsen. Een patiënt die weet wat hij kan verwachten, is uiteindelijk een rustige(re) patiënt. De introductie van de wachttijdmonitor per specialisme op de SEH bij Zuyderland markeert zodoende een belangrijke stap in het verbeteren van de zorgervaring van patiënten.