Bravis brengt concept passende zorg in de praktijk

9 oktober 2023
Bravis
Monitoring
Nieuws

Het Bravis ziekenhuis maakt werk van het concept passende zorg en probeert waar mogelijk zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de vertrouwde omgeving van de patiënt. Dit kan in een speciaal centrum in de wijk zijn maar ook thuis, met of zonder hulp van een zorgprofessional. In het eerste helft van 2023 kregen bijvoorbeeld 550 patiënten oncologische zorg thuis. In augustus vonden in één maand tijd in de vijf Bravispunten bijna 3.500 handelingen plaats, werden bijna 62 bloedtransfusies thuis uitgevoerd en hebben meer dan 900 patiënten thuis hun gezondheidswaardes gemeten met de Thuismeten App.

De ontwikkeling om zorg, die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond, waar mogelijk te verplaatsen in de buurt van mensen of zelfs helemaal naar de thuissituatie, krijgt in de regio van het Bravis ziekenhuis steeds meer vorm. Samen met netwerkpartners zijn stappen gezet die het mogelijk maken dat passende zorg in de vertrouwde omgeving van de patiënt plaatsvindt.

Het IZA-motto

Duizenden patiënten hebben in 2023 al in de wijk hulp gekregen of thuis zelf benodigde waarden gemeten en doorgegeven via de digitale snelweg. Momenteel dialyseren zelfs vier patiënten thuis met ondersteuning en is er één patiënt die geheel zelfstandig kan dialyseren. Nog drie patiënten zijn dit aan het leren. Alles bij elkaar brengt Bravis hiermee het IZA-motto omtrent passende zorg  uitstekend in de praktijk. Tevens meldt het ziekenhuis in oktober 2023 dat de cijfers rond zorg in de buurt en thuis zullen blijven groeien.

Passende zorg

Als het niet thuis kan, betekent dit niet dat een patiënt altijd naar het ziekenhuis moet komen. Het Bravis ziekenhuis heeft namelijk inmiddels vijf Bravispunten in de regio en een polikliniek in Etten-Leur. In samenwerking met de netwerkpartners worden in die Bravispunten onder meer  bloed geprikt, functie-onderzoeken gedaan en dialysebehandelingen uitgevoerd. Dialyseren gebeurt niet alleen in de Bravispunten, maar ook bij mensen thuis.

In de praktijk wordt steeds vaker de beweging gemaakt naar thuis zélf doen zonder zorg. Zo is ondertussen zoals gezegd de eerste patiënt al geheel zelfstandig thuis aan het dialyseren.  Door vroegtijdig een inschatting te maken van de zorgbehoefte,  na een behandeling of operatie,  kan  verder goed worden afgestemd of en hoe patiënten thuis de juiste zorg kunnen krijgen. Steeds vaker kan een patiënt een handeling ook zelf aanleren, waardoor thuis dus zelfs geen medewerker meer hoeft te komen.

Oncologie

Op het gebied van oncologie vonden in 2022 meer dan 2.000 behandelingen thuis plaats en niet in het ziekenhuis. Zorggroepmanager Mariët Raatgever vertelt: “Als we de ontwikkeling om deze zorg naar huis te verplaatsen niet doorgemaakt hadden, hadden we ons oncologiecentrum moeten uitbreiden. Doordat deze zorg nu thuis kan, kan een patiënt indien gewenst in zijn vertrouwde omgeving blijven én hebben wij in het ziekenhuis voldoende plaats voor de zorg die (nog) niet thuis kan.”

Bij Bravis is ook op het gebied van digitale communicatie steeds meer mogelijk. Zo vindt 29% van de consulten digitaal - telefonisch of via beeldbellen - plaats. Daarnaast kan een patiënt ook chatten met Bravis, via de BeterDichtbij App. Bijna 10.000 patiënten maken hier inmiddels gebruik van. Ook een huisarts kan via de digitale snelweg vragen stellen aan een arts van het ziekenhuis, bijvoorbeeld via het meekijkconsult. Hier is in 2023 al meer dan 1.000 keer gebruik van gemaakt door de huisartsen, waarbij in 80% van de gevallen een patiënt niet meer doorverwezen hoeft te worden naar de specialist van het ziekenhuis.

Steeds meer passende zorg

Niet alleen bij Bravis maar ook in de meeste andere Nederlandse ziekenhuizen wordt intensief werk gemaakt van passende zorg op de juiste plek op het juiste moment. De ene keer is in dat in een wijkcentrum van een ziekenhuis dat vlakbij de patiënt ligt, zoals bijvoorbeeld voor nierdialyse steeds vaker gebeurt. Maar ook thuismonitoring raakt in de zorg steeds meer ingeburgerd bij bijvoorbeeld COPD, diabetes, IVF of na een operatie via een zogeheten slimme pleister.