E-learning Stemmen Horen ondersteunt zorgverlener en patiënt

11 april 2024
stemmen
Digitalisering
Nieuws

Sinds kort is een vernieuwende e-learning ‘Stemmen horen begrijpelijk maken’ gratis beschikbaar. Bijzonder is dat deze online module, indien gewenst, door twee personen tegelijk kan worden gedaan. Een stemmenhoorder kan de opdrachten uit de e-learning bijvoorbeeld uitvoeren in een behandelsetting, samen met een behandelaar of in een herstelacademie samen met een ervaringsdeskundige. Stichting Weerklank en de Stemmenpoli in Alkmaar hebben in samenwerking met GGZ Ecademy en inBrain (de bouwer van de module) deze nieuwe e-learningmodule ontwikkeld.

Stemmen horen komt bij één op de tien mensen voor. De meeste stemmenhoorders hebben geen last van hun stemmen of hebben er zelfs baat bij. In de ggz is echter de praktijk dat het merendeel van de mensen die stemmen hoort hieronder gebukt gaat. Ze blijven bijvoorbeeld bang voor hun stemmen, voelen zich gedwongen uit te voeren wat de stemmen hen opdragen of raken er op z’n minst verward door. Volgens de ontwikkelaars van de e-learning kan dit anders.

Verbeteren hulpverlening

Stichting Weerklank wil door haar inzet doelbewust bijdragen aan het verbeteren van de hulpverlening. Dit gebeurt onder meer door hulpverleners kennis te laten maken met de Maastrichtse benadering, een herstelgerichte benadering rondom het horen van stemmen. Het doel is dat mensen die stemmen horen leren omgaan met hun stemmen en dat zij leren om er niet meer bang voor zijn. Met een subsidie van ZonMw hebben ze speciaal hiervoor het afgelopen jaar deze speciale e-learning ontwikkeld.

Deze ontwikkeling past goed bij de digitaliseringstrend die ook gaande is in de ggz. Denk naast deze bijzondere e-learning bijvoorbeeld aan de inzet van VR bij het behandelen van angst of zelfhulpapps voor mensen met psychische problemen. Een digitaal voorbeeld dat goed aansluit bij de e-learning stemmen horen is de app die een cliënt van zorgorganisatie HVO-Querido heeft ontwikkeld. Het gaat om de innovatieve zelfcheck-app Mindlez, specifiek voor mensen met schizofrenie en OCD.

E-learning met zijn tweeën

De opzet van deze e-learning is dat je deze alleen of in tweetallen kan doen. Een stemmenhoorder kan de opdrachten uitvoeren in een behandelsetting, samen met een behandelaar of in een herstelacademie samen met een ervaringsdeskundige. Tevens kan iemand die stemmen hoort samen met een partner aan de e-learning deelnemen. Zo wordt bijvoorbeeld het horen van stemmen binnen een relatie makkelijker bespreekbaar gemaakt.

Decennialang hebben stemmenhoorders, naasten en hulpverleners geleerd deze stemmen structureel te negeren of deze te dempen met psychofarmaca. Uiteindelijk heeft dit bij velen geleid tot het chronisch worden van het ziektebeeld. De doorsnee hulpverlener heeft anno 2024 nog steeds een handelingsverlegenheid als het op stemmen horen aankomt. Door de inzet van de e-learning zijn er nieuwe mogelijkheden om dit anders en beter aan te pakken.