Gelre ziekenhuizen neemt nieuwe VR-brillen in gebruik

1 mei 2024
VR
Nieuws

Onlangs zijn op de afdeling Kind en Jeugd, het operatiekamercomplex en de Polikliniek voor Pijnbestrijding (kortweg pijnpoli) van Gelre ziekenhuizen de allernieuwste VR-brillen in gebruik genomen. Dit werd mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis.

VR, of Virtual Reality, is een technologie die steeds vaker in de zorg wordt ingezet bij pijnbestrijding. Wanneer iemand een VR-bril opzet, bevindt diegene zich in een virtuele wereld. Patiënten kunnen bijvoorbeeld een film kijken of een spel spelen. Daardoor worden ze afgeleid van de behandeling en dat werkt pijnbestrijdend. Jolanda Beij, verpleegkundig specialist op de Pijnpoli, vertelt: “Met een VR-bril kun je even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Je waant je in een andere werkelijkheid. En dat is precies wat onze patiënten nodig hebben.”

De brillen worden op de pijnpoli ingezet ten behoeve van pijneducatie en pijnmanagementbehandeling. Daarmee wordt de duur van een pijnbehandeling soms wel met de helft ingekort als de patiënt een VR-bril in bruikleen krijgt. Daarnaast bieden de brillen uitkomst op de operatiekamer, om angst en pijn te verminderen, evenals bij kinderen, om een spannend ziekenhuisbezoek iets aangenamer te maken. Tot slot kan de VR-bril de pijn bij wondverzorging verlichten, iets wat ze ook hebben gemerkt bij Omring-locatie Het Baken in Hoorn.

Blijven vernieuwen

Gelre ziekenhuizen had al eerder een bril in bezit, maar die was sterk verouderd. Door de snelle ontwikkeling verouderen technologische hulpmiddelen tegenwoordig snel en moeten ziekenhuizen voortdurend blijven vernieuwen. Maar dat is wel kostbaar. Beij: “Hoe mooi is het dat we nu tien brillen krijgen voor Gelre, die betaald worden door de Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis. Zo blijft het voor Gelre ziekenhuizen mogelijk deze innovatie de komende jaren te blijven inzetten.” Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuis verleent financiële steun aan Gelre voor de locaties Apeldoorn en Zutphen. Het gaat dan in het bijzonder om uitgaven die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd.

Beij vertelt over een patiënt die al vele tientallen jaren chronische pijn had en al vele behandelingen had gehad. Deze patiënt kon dankzij de VR-bril beter worden geholpen. “We hebben de VR-bril ingezet bij het pijnmanagement-behandelprogramma. Hierdoor kreeg deze patiënt meer inzicht in de werking van pijn en hoe daar zelf op een positieve manier invloed op uit te oefenen. De patiënt werd meer ontspannen en samen konden we zo nieuwe, meer uitdagende doelen stellen in het behandeltraject.”

Inzet VR-brillen tegen pijn

VR-brillen en -toepassingen worden steeds vaker ingezet om patiënten te laten ontspannen of af te leiden van pijnbeleving. Zo gebruikt het Van Weel-Bethesda sinds 2021 VR-brillen op de IC en de kinderafdeling. Het HMC Endometriosecentrum gebruikt VR-brillen om chronische pijn tij vrouwen te verlichten. En onlangs schafte ook het Reinier de Graaf ziekenhuis meerdere VR-brillen aan, in hun geval specifiek voor gebruik in de verloskamer. Aanleiding hiervoor was een pilot van het KNOV waaruit bleek dat de pijnscore tijdens een bevalling kon worden verlaagd door middel van VR.