Google presenteert nieuwe AI-suite MedLM

21 december 2023
Google
AI
Nieuws

In december is Google MedLM gelanceerd, een innovatieve suite van AI-modellen specifiek voor de gezondheidszorg. Deze ontwikkeling is gebaseerd op het geavanceerde taalmodel Med-PaLM 2. De nieuwe suite MedLM omvat zowel grote als middelgrote modellen, elk geoptimaliseerd voor verschillende soorten taken binnen de gezondheidszorg. Het grotere model is bedoeld voor complexe taken die veel rekenkracht vereisen, terwijl het middelgrote model geschikter is voor snellere, meer specifieke taken.

Google heeft onlangs MedLM onthuld, een uitgebreide suite van AI-modellen specifiek ontworpen voor de gezondheidszorg. Deze nieuwe ontwikkeling is bedoeld om clinici en onderzoekers te ondersteunen bij het uitvoeren van complexe studies en het efficiënt samenvatten van interacties tussen arts en patiënt. Het betreft hier een onderdeel van Google's strategie om AI-tools in de gezondheidszorg te commercialiseren, waarmee het de concurrentie aangaat met grote namen zoals Amazon en Microsoft. MedLM omvat een reeks AI-modellen dat gebaseerd is op Med-PaLM 2. Med-Palm 2 is een groot taalmodel dat is getraind met medische gegevens, dat er in maart 2023 nog in slaagde om een officieel doktersexamen in de VS te behalen.  

Gemini integreren in MedLM

Google heeft plannen om in de toekomst specifieke versies van Gemini, hun meest geavanceerde AI-model, te integreren in MedLM. Een woordvoerder van Google vertelt in een blog over de actuele stand van zaken: “We introduceren nu MedLM - een reeks basismodellen die specifiek zijn afgestemd voor gebruik in de gezondheidszorg. MedLM is nu beschikbaar voor Google Cloud-klanten in de Verenigde Staten via een toegestane algemene beschikbaarheid op het Vertex AI-platform. MedLM is ook momenteel beschikbaar in voorvertoning in bepaalde andere markten wereldwijd.”

Grote en middelgrote AI-modellen

MedLM bestaat uit zowel grote als middelgrote AI-modellen. Het grotere model is geschikt voor ingewikkelde taken die diepgaande kennis en aanzienlijke rekenkracht vereisen. Het middelgrote model is daarentegen ontworpen voor meer flexibele toepassingen, zoals het samenvatten van een gesprek tussen een arts en patiënt. In de praktijk wordt MedLM al gebruikt voor verschillende toepassingen. HCA Healthcare, een van de grootste gezondheidssystemen in de VS, gebruikt Google's AI-technologie bijvoorbeeld voor het automatisch documenteren van interacties tussen artsen en patiënten. Dit kan helpen om de administratieve last voor zorgprofessionals te verminderen. Recent onderzoek van AMA toont aan dat het overgrote merendeel van alle artsen in Amerika in ieder geval grote interesse heeft in de mogelijkheden die AI biedt om administratieve processen verder te automatiseren.

Het gebruik van MedLM kent echter ook enkele problemen zoals de nauwkeurigheid van AI-modellen en het beheer van de ingevoerde gegevens. Google spreekt hieromtrent liever van uitdagingen, die vragen om een voorzichtige en verantwoordelijke implementatie in een kritisch veld zoals de gezondheidszorg dat is.

AI: meer dan technologie

Google's benadering van AI in de gezondheidszorg gaat niet alleen over technologie, maar ook over het verbeteren van de manier waarop gezondheidszorg wordt geleverd en ervaren. MedLM biedt volgens betrokkenen de mogelijkheid voor zorgverleners om processen te stroomlijnen, de patiëntenzorg te verbeteren en de kracht van AI op een zinvolle manier te benutten. MedLM is volgens Google een belangrijke stap, die een vooruitblik biedt op een toekomst waarin AI en gezondheidszorg samenwerken om de zorg voor patiënten te verbeteren en de efficiëntie in de gezondheidszorg te vergroten.