Groene acties afvinken met nieuwe toolkit Duurzaamheid  

20 juli 2023
groen
Ouderenzorg
Nieuws

Brancheorganisatie Actiz presenteert op basis van de nieuwe Greendeal Duurzame Zorg 3.0 een actuele toolkit Duurzaamheid voor zorgorganisaties. Deze kit is een basisdocument dat zorgorganisaties kan helpen bij het verder invullen van eigen de duurzaamheidsstrategie. In deze groene gereedschapskist, voor met name ouderenorganisaties, worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal 3.0 toegelicht. Zo staan er best practices, handige websites en concrete acties per thema op één plek.

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft ActiZ de toolkit Duurzaamheid ontwikkeld. ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties,die met bijna 500.000 medewerkers, die samen ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen.

De overkoepelende organisatie bracht in 2021 al een eerste toolkit Duurzaamheid uit die was  gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Met de nieuwe Green Deal 3.0 is er nu ook een nieuwe toolkit die helemaal toegesneden is op de actueelste stand van zaken. In dit handige basisdocument staat hoe een zorgorganisatie duurzaamheid aan kan pakken op basis van de doelstellingen genoemd staan in de nieuwe Green Deal 3.0. Organisaties worden zo uitgedaagd om zoveel mogelijk groene acties af te vinken.

Groene initiatieven nodig

De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 wil de CO2-uitstoot in de zorg structureel terugdringen. Het gaat onder meer om energiezuinigheid, duurzame energie, minder afval, het beperken van reizigerskilometers en recycling. Elke sector, en zelfs elke organisatie, heeft hierin natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Ouderenorganisaties hebben daarvoor dus hun eigen actuele toolkit Duurzaamheid. Apothekers ontvingen van hun eigen brancheorganisatie KNMP onlangs hun eigen Toolkit Groene Apotheker, die concreet handvatten bevat om de apothekers te helpen bij het verduurzamen van de apotheek, praktijkvoering en farmaceutische zorg.

Deze slimme groene initiatieven zijn hard nodig, want de zorgsector als geheel is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Om het in perspectief te plaatsen: voor de landbouw is dit ongeveer 27 megaton CO2 per jaar  ofwel16 procent van het totaal. Om de
CO2-uitstoot in de zorg terug te dringen, is van belang dat álle zorgorganisaties hun bijdrage leveren om onze samenleving te verduurzamen.

Toolkit Actiz heeft 4 focusgebieden

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0  benadrukken alle betrokken partijen dat verduurzaming van de zorgsector moet en ook kan. De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak, na eenmalig gebruik, weer weggooit. Deze paradox moet op een of andere manier doorbroken worden. Samen kunnen we volgens de betrokkenen bij de Green Deal dan een transformatie in gang zetten naar zorg met een minimale impact op klimaat en leefomgeving in 2050. Actiz sluit hier met haar nieuwe toolkit op aan en heeft ook een eigen uitvoeringsprogramma dat zich expliciet richt op vier focusgebieden: duurzaam zorgvastgoed, duurzame en gezonde voeding, afvalreductie en duurzame mobiliteit.