Healthtech Nexus zoekt oplossingen voor urgente zorgbehoeftes

23 mei 2024
Zorgtransitie
Nieuws

Technologie en gezondheidszorg raken steeds meer met elkaar verweven. Neem bijvoorbeeld microbots die door bloedvaten gaan of organen op een chip. Reden voor de Universiteit Twente en het Radboudumc om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van kennis- en talentontwikkeling en innovatie. Onder de naam ‘Healthtech Nexus’ van de strategische samenwerkingsovereenkomst zetten ze zich in voor urgente zorgbehoeftes waar nog geen goede oplossingen voor bestaan.

Het Radboudumc heeft als academische zorginstelling dagelijks te maken met de groeiende uitdagingen in de zorg. “Het is inmiddels een bekend verhaal: de zorgvraag groeit, de arbeidsmarkt krimpt, terwijl de diagnostiek en behandelmogelijkheden toenemen. In Healthtech Nexus gaan we werken aan nieuwe ideeën en oplossingen om deze trends te keren”, vertelt bestuursvoorzitter van het Radboudumc, Bertine Lahuis.  Healthtech Nexus is geen exclusieve overeenkomst; het Radboudumc en Universiteit Twente blijven nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere bedrijven en organisaties, in de regio en daarbuiten.

Complementaire faciliteiten

De partners zijn van plan om hun faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling beter aan elkaar te verbinden. De preklinische faciliteiten en simulatie-aanpak van de Universiteit Twente sluiten bijvoorbeeld goed aan op de klinische faciliteiten en de expertise van het Radboudumc. Dankzij onder meer de hybride OK’s (MITeC) van het Radboudumc en de simulatielabs van de Universiteit Twente ontstaat er een leer- en ontwikkelomgeving voor het hele zorginnovatietraject, van wetenschappelijk idee tot praktijkimplementatie.

Samenwerking en kennisuitwisseling

Het is zeker niet voor het eerst dat Universiteit Twente en het Radboudumc samenwerken. Studenten Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente krijgen bijvoorbeeld al twintig jaar lang les van docenten van Radboudumc in medische basisvakken. Ook kunnen onderzoekers van beide instellingen jaarlijks subsidie aanvragen bij het gezamenlijke TURBO-programma voor technisch-medisch onderzoek.

De nieuwe samenwerking gaat echter een stuk dieper. De partners willen het voor studenten, docenten en onderzoekers veel makkelijker maken om onderling kennis uit te wisselen en samen te werken. Een van de ambities is om ‘joint degrees’ te ontwikkelen. Dat zijn gecombineerde opleidingen met zowel een technische als een medische component. Daarnaast gaan Radboudumc en Universiteit Twente actief nieuw gezamenlijk onderzoek en innovatie stimuleren. Het Radboudumc en Philips hebben onlangs een tienjarig partnerschap voor patiëntmonitoring getekend. In deze overeenkomst is geregeld dat het Radboudumc steeds de nieuwste updates en software voor patiëntmonitoring krijgt.