Helpdesk ondersteunt zorg bij AVG

do 24 mei 2018 - 09:24
Helpdesk-AVG
Eerstelijn
Nieuws

Een nieuwe helpdesk moet alle informatie over privacywet AVG goed toegankelijk maken. De AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn is opgezet door alle koepelorganisaties in de zorg in samenwerking met het ministerie van VWS. Zorgverleners en sociaalwerkorganisaties kunnen bij de AVG-Helpdesk terecht met vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Voor zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG is er een aparte telefonische hulplijn.

De meeste zorgverleners en sociaalwerk-organisaties zijn al volop aan de slag met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via de koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Om die informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokken in de zorg en het sociale domein, biedt de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn uitkomst.

Antwoorden, modellen, handreikingen gedeeld

De nieuwe helpdesk AVGhelpdeskzorg.nl is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De inhoud van de website is afgestemd met de verantwoordelijk toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Er worden onder het kopje Onderwerpen voortdurend vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein toegevoegd. Vanuit koepelorganisaties komen er ook steeds meer modellen en handreikingen beschikbaar. Bij Documenten worden de meest gebruikte varianten gedeeld. Verder is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de helpdesk wanneer een vraag nog niet beantwoord is, of het antwoord niet afdoende is. De helpdesk stemt het antwoord af met de Autoriteit Persoonsgegevens en komt - meestal binnen een week-  op de vraag terug. Bij ingewikkelde vragen of vragen met een zware juridische component kan het langer duren. In de april verschenen uitgave van ICT&health magazine is uitgebreid stilgestaan bij de helpdesk. U kunt dit teruglezen op ons online platform ICT&health. Hier zijn ook diverse nieuwsberichten te vinden over de impact van de AVG op de sector Zorg & Welzijn en over privacy in het algemeen. Meer weten over AVG in de zorg, zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.