Kort zorgnieuws: Subsidie voor samenwerking, Tovertafel IJsselland, en meer

25 augustus 2023
Doctor with health insurance healthcare graphic.
Financiën
Nieuws

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor twee subsidies van ZonMw voor domein overstijgende samenwerkingsverbanden en de eerste goede ervaringen met de Tovertafel in het IJsselland Ziekenhuis. Verder ook aandacht voor instructievideo's voor mantelzorgers bij Thebe en de Raad van Bestuur van Kempenhaeghe die weer op volle sterkte is.

Subsidies voor samenwerkingsverbanden

Als onderdeel van het programma Ondersteuning regionale samenwerking gaat ZonMw twee subsidies beschikbaar stellen voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. De doelstelling van het onderliggende programma is het ondersteunen bij de transformatie richting een nieuw gezondheidssysteem met een focus op gezondheidsbevordering en passende zorg in de regio.

De eerste subsidie, ‘Voorbereidingssubsidie voor domein overstijgende samenwerkingsverbanden’ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die kennis willen opdoen ter voorbereiding op de zorgtransformatie. Regionale samenwerkingsverbanden hebben tot 4 september 2023, 14:00 uur te tijd om een aanvraag indienen. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 15.000.

De tweede subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden, ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’, is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al enkele jaren actief zijn en tijd en ruimte willen organiseren voor het leren transformeren richting gezondheidsbevordering en passende zorg. De deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidie is bepaald op 4 december 2023, 14:00 uur. Per project kan maximaal 400.000 euro subsidie aangevraagd worden. Meer informatie over de twee subsidies is te vinden op de website van ZonMw.

Tovertafel prikkelt fysiek en mentaal

Op de afdeling klinische Geriatrie van het IJsselland Ziekenhuis staat sinds begin deze maand een zogenoemde Tovertafel. Het is een interactief spel met als doel mensen in beweging te brengen en het denken te motiveren. De eerste ervaringen en reacties op de komst van de Tovertafel zijn positief.

"Je ziet dat de ouderen direct aan de slag willen met de tovertafel. Ze worden mentaal geprikkeld en uitgedaagd om meer te bewegen. Daarnaast ontstaan er meer sociale contacten” aldus de drie initiatiefnemers Stefanie, Ivana en Marieke.

Instructievideo's voor mantelzorgers

Door de almaar toenemende druk op de thuiszorg worden mantelzorgers een steeds belangrijkere schakel om de zorg voor thuiszorg cliënten op peil te houden. Ook thuiszorgorganisatie Thebe moet steeds vaker, zeker in de zomerperiode, beroep doen op mantelzorgers.

Deze mantelzorgers zijn vaak wel bereid om te helpen bij de verzorging van hun naasten, maar ze zijn soms bang dat ze iets verkeerd doen, ergens niet aan denken of niet weten hoe ze moeten starten. De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van Thebe heeft speciaal voor mantelzorgers een aantal instructievideo's gemaakt. Daarin wordt stap voor stap, duidelijk en eenvoudig voorgedaan hoe een mantelzorger een bepaalde handeling kan uitvoeren.

RvB Kempenhaeghe weer compleet

Met de toetreding, per 15 augustus, van Erwin van Geenen is de Raad van Bestuur van Kempenhaeghe weer compleet. Erwin zal zich de komende jaren samen met bestuursvoorzitter Anouk Vermeer gaan inzetten om de zorgorganisatie toekomstbestendig te maken.

“Kempenhaeghe is een prachtige organisatie in een mooie omgeving die gespecialiseerde zorg, onderwijs en onderzoek verenigt. De insteek om deze domeinen in samenhang aan te bieden, spreekt me zeer aan. Ik wil hier heel graag mijn bijdrage aan leveren en ik kijk uit naar een plezierige samenwerking ook met alle ketenpartners", aldus Van Geenen.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.