Meerjarenakkoorden Groene Hart, Haga met verzekeraars

19 februari 2019
Groene-Hart-Ziekenhuis
Samenwerking
Nieuws

Het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarencontract gesloten voor de komende vier jaar. Dit akkoord biedt het ziekenhuis ruimte om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven. Ook het Haagse Haga Ziekenhuis en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben een meerjarenakkoord gesloten. Recent werd een vergelijkbare overeenkomst gesloten tussen het Isala Ziekenhuis en Zilveren Kruis.

Het Groene Hart Ziekenhuis is het twaalfde ziekenhuis dat toetreedt tot het netwerk Zinnige Zorg, met wie VGZ de zorg anders wil organiseren en zo te verbeteren voor de patiënt tegen lagere kosten. Met het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ gaat het Groene Hart Ziekenhuis samen met partners in de regio én patiënten bekijken hoe zij gezamenlijk de zorg anders kunnen organiseren; nog meer op basis van de patiëntbehoefte en zo dicht mogelijk bij huis.

Eerder traden Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en de Rivas Zorggroep al toe tot het netwerk Zinnige Zorg. Met het Groene Hart Ziekenhuis erbij ontstaat volgens VGZ een olievlekwerking in de regio.

GHZ: actieve rol patiënt

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ, geef in het persbericht aan blij te zijn met de nieuwe samenwerking met het Groene Hart ziekenhuis. "Het Groene Hart heeft een belangrijke functie, gericht op samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg. De patiënt krijgt een actievere rol in zijn of haar behandeling. Met elkaar gaan we kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Ziekenhuisbestuurder Marlies Telgenkamp van het Groene Hart benadrukt dat het vierjarencontract het ziekenhuis naast financiële rust ook de tijd geeft om met partners de zorg in de regio verder te innoveren. "Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat voor patiënten in onze regio een breed, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig zorgaanbod beschikbaar is, nu en in de toekomst.”

Hoewel niet expliciet gezegd in het persbericht, vallen onder 'de juist zorg op de juiste plek' ook e-health toepassingen op gebieden zoals telemonitoring. Toezichthouder NZa stelt dat het dit jaar met plannen komt om het concept 'juiste zorg op de juiste plek' met e-health toepassingen te ondersteunen - onder meer door bekostigingsregels aan te passen. Het wil deze plannen samen met het ministerie van VWS ontwikkelen. Ook de overheid en partijen zoals ziekenhuiskoepel NVZ hangen al langer het idee van juiste zorg op de juiste plaats aan.

Akkoord Haga, CZ & Menzis

Het Haga Ziekenhuis en zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben deze week ook een meerjarenakkoord voor 2019 - 2022 gesloten. Focus op goede, bereikbare en betaalbare zorg, meer samenwerken met andere zorgaanbieders en tegen beheersbare kosten de stijgende vraag naar zorg adequaat opvangen, zijn enkele voordelen van het contract.

Directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis stelt: "Met deze meerjarige afspraken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg aan onze patiënten blijven bieden. De afspraken maken het ook mogelijk dat we die patiëntenzorg dichtbij huis kunnen leveren, bijvoorbeeld dankzij de toenemende samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders. We hoeven de komende 4 jaar met CZ en Menzis niet te onderhandelen en kunnen ons dus nog meer richten op de veranderende zorgvraag van patiënten."

CZ en Menzis stellen dat er door een meerjarenafspraak meer rust en comfort ontstaat, in plaats van jaarlijks te moeten onderhandelen met elkaar. 'De komende jaren werken we met het ziekenhuis samen, vanuit een gedeelde visie op kwalitatief goede en betaalbare zorg,' aldus een statement van de zorgverzekeraars. 'Voor de inwoners betekent dit dat zij kunnen rekenen op de juiste zorg op de juiste plek met als belangrijkste doel een gezondere regio.'

Faciliterende rol e-health

Eind vorige week werd ook al bekend dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het Zwolse Isala Ziekenhuis een nieuw meerjarenakkoord gesloten hebben. Het doel is om de zorg inhoudelijk verder te verbeteren en de stijgende zorgvraag het hoofd te bieden. Isala en Zilveren Kruis stellen de visie te delen dat een deel van de zorg anders georganiseerd moet worden om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. E-health speelt hierin een belangrijke faciliterende rol. Isala biedt al langer telemonitoring aan voor COPD en patiënten met hartfalen.

Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Isala, wijst er op dat de regio waarin het ziekenhuis actief is, een groot aantal uitdagingen telt die alleen samen opgelost kunnen worden. “We hebben afgesproken de komende jaren 10 procent van de zorg naar huis te verplaatsen, waarbij kwaliteit en veiligheid van zorg gegarandeerd blijven. E-health en connected care spelen hierbij een cruciale rol. Ook op afstand kan namelijk persoonlijk contact worden onderhouden tussen patiënt en zorgprofessional via bijvoorbeeld beeldbellen. De patiënt houdt bovendien meer regie over zijn eigen gezondheid.”

Praktisch is onder meer afgesproken dat tot 2022 circa 1.000 COPD-patiënten telemonitoring aangeboden krijgen, zodat ze alleen naar het ziekenhuis hoeven als ze echt zorg nodig hebben. Ook mensen die in aanmerking komen voor hartrevalidatie of die kanker hebben, krijgen de mogelijkheid om een deel van de behandeling veilig thuis te ontvangen.