Ook Bravis werk nu met Virtual Fracture Care

6 mei 2024
Apps
Nieuws

Ook in het Bravis ziekenhuis hoeven patiënten met eenvoudige botbreuken en andere simpele letsels tegenwoordig minder vaak naar het ziekenhuis voor nacontrole. Dit komt doordat ook dit ziekenhuis nu de app Virtual Fracture Care (VFC) in gebruik heeft genomen. Dankzij deze app kunnen patiënten na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of gipskamer thuis herstellen met behulp van de app.

De VFC-app, die in 2019 ontwikkeld door het OLVG in Amsterdam, biedt patiënten met relatief eenvoudige, stabiele breuken of kneuzingen essentiële informatie en tools om thuis aan hun herstel te werken. Na de behandeling op de SEH of gipskamer krijgen ze direct toegang tot de app voor informatie, herstelinstructies en oefeningen. De app biedt een persoonlijk behandelvoorstel en stelt patiënten in staat om zelf regie te houden over hun zorgproces. Inmiddels is de app al in vijf talen beschikbaar en wordt hij door veel Nederlandse ziekenhuizen gebruikt.

Voordelen voor patiënt én ziekenhuis

De app omvat naast video’s met oefeningen ook instructievideo’s voor het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen. Tevens is er een speciale Breuklijn beschikbaar. Via dit telefoonnummer kunnen patiënten contact opnemen met gipsverbandmeesters voor advies bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze combinatie van digitale en persoonlijke zorg zorgt voor een evenwichtige en toegankelijke behandelwijze.

De voordelen van de VFC-app zijn duidelijk. Patiënten kunnen thuis herstellen, wat hen meer autonomie en comfort biedt. Daarnaast worden onnodige ziekenhuisbezoeken vermeden, wat resulteert in kostenbesparingen voor zowel de patiënt als het zorgsysteem. De app maakt ook gepersonaliseerde zorg mogelijk, met behandelplannen en oefeningen die zijn afgestemd op het individuele letsel van de patiënt.

De app verzamelt geen gegevens over de gebruiker en er worden geen patiëntengegevens uitgewisseld of opgeslagen. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid van patiënten gelijk blijft of verbetert. Daarbij neemt het aantal nacontroles fors af, zonder dat het aantal huisartsbezoeken toeneemt.

Samenwerkingsgerichte zorg

De grote kracht van de VFC-app ligt in de samenwerking tussen ziekenhuizen en het netwerk dat zo ontstaat. Door regelmatig overleg en het delen van ervaringen en best practices zorgen de ziekenhuizen ervoor dat ze uniforme en hoogwaardige zorg bieden. De uitvoering van de Virtual Fracture Care-app wordt ondersteund door een netwerk van ziekenhuizen waarin regelmatig overlegd wordt om de beste zorg te blijven bieden en te werken volgens dezelfde werkwijze en protocollen.

Apps & eenvoudige letsels

Er zijn inmiddels al meer digitale initiatieven op de markt die voorkomen dat mensen met eenvoudige letsels onnodig vaak naar het ziekenhuis moeten komen. Een andere optie bij eenvoudige letsels is bijvoorbeeld de Thuismeten-app, die in Zuyderland gebruikt wordt. Met deze app wordt onder meer voorkomen dat patiënten met eenvoudige botbreuken en eerste ontwrichtingen fysiek naar het ziekenhuis moeten komen voor nacontrole.

Tevens biedt de app thuis ondersteuning met oefeningen en is er een e-nurse beschikbaar wanneer het herstel minder goed verloopt. Deze app is net als de Virtual Fracture Care-app gericht op zoveel mogelijk zelfmanagement en het terugdringen van het aantal poliklinische bezoeken.