Prijs voor Vraag-app, incontinentieproef Evean

25 januari 2019
ICT Health event in Louwman Museum
Samenwerking
Nieuws

De Vraag-app en een initiatief van zorgaanbieder Evean in het kader van Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst vielen afgelopen week in de prijzen tijdens het begin van de e-healthweek. De prijsvragen waren bedoeld om e-health en digitale toepassingen in de zorg te stimuleren. De prijzen werden door secretaris-generaal Erik Gerritsen (VWS) uitgereikt tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie.

De VraagApp won de eHealth4All-prijsvraag van Pharos en NeLL. Via de ehealth-toepassing krijgen mensen snel antwoord op alledaagse vragen over onderwerpen die ze ingewikkeld vinden. Met een cheque van 10.000 euro en professionele begeleiding kan de VraagApp worden doorontwikkeld, zodat hij ook geschikt is voor vragen voor gezondheid en zorg.

Gebruikers die via VraagApp een vraag stellen, worden geholpen door een netwerk van goed ingelichte vrijwilligers. Zij geven zo snel mogelijk en op een begrijpelijke manier antwoord. De app kan ook heel geschikt zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, aldus Pharos. Zij hebben nu vaak moeite met het vinden en begrijpen van informatie en het toepassen van adviezen. Als zij heel laagdrempelig hun vraag over gezondheid en zorg kunnen stellen, vergroot dat hun zelfredzaamheid.

Toegankelijke, begrijpelijke toepassing

Volgens de jury is VraagApp een mooi voorbeeld van een toegankelijke en begrijpelijke toepassing. “De doelgroep is vanaf het begin bij de ontwikkeling betrokken en dat is te zien.” En op hun beurt helpt VraagApp niet alleen de gebruiker, maar ook de professionals en organisaties met wie die gebruiker in contact komt.

Met het prijzengeld en de juiste begeleiding kan VraagApp nu worden doorontwikkeld. Een belangrijk punt van aandacht voor gebruikers is de bescherming van hun privacy. “Een goed gevoel daarover is belangrijk bij de beslissing om een digitale toepassing te gaan gebruiken”, zegt de jury. Ander belangrijk punt van aandacht volgens de jury is het benoemen van ‘gezondheid en zorg’ als afzonderlijk thema. Met die opmerkingen uit het juryrapport kan VraagApp aan de slag.

De jury koos VraagApp uit een groot aantal inzendingen. Ook genomineerd waren Quli, een persoonlijke gezondheidsomgeving, en Barcodescanner van Apotheek.nl (KNMP). De prijsvraag werd voor de tweede keer gehouden door Pharos, dit keer samen met National eHealth Living Lab (NeLL).

Challenge Verpleeghuizen Toekomst

Evean werd samen met collega-organisatie Philadelphia Zorg door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot winnaar van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst, zo schrijft brancheorganisatie Actiz. De challenge is in 2018 door het ministerie van VWS uitgeschreven en heeft als doel het stimuleren van de implementatie van innovaties in de verpleeghuiszorg. Sinds 1 april 2018 zijn acht organisaties door een extern bureau ondersteund bij de implementatie van technologie in het verpleeghuis.

Evean heeft zich met het gebruik van slim incontinentiemateriaal onderscheiden op het gebied van het creëren van meerwaarde voor verpleeghuisbewoners en zorgmedewerkers aan de hand van technologie. Zorgmedewerkers van het team Evean Oostergouw implementeerden het slimme incontinentiemateriaal van Abena in twee psychogeriatrische afdelingen.

Aan de hand van een sensor in de luier en een losse, persoonsgebonden clip, wordt gemeten in hoeverre het incontinentiemateriaal verzadigd is. De clip verzamelt data over het plaspatroon van bewoners. Deze informatie is terug te lezen via een app op een smartphone. Zo kunnen de zorgverleners precies bijhouden wanneer het tijd is om het incontinentiemateriaal te verschonen. Evean leerde hierbij van partnerinstelling Stichting Philadelphia Zorg, die het slimme incontinentiemateriaal al langer inzet.

Niet technologie centraal

Bij de challenge ‘Verpleeghuizen van de toekomst’ stond nadrukkelijk niet de technologische innovatie zelf centraal, maar inpassing daarvan in de dagelijkse werkprocessen van het personeel. Elke deelnemer werd daarom geacht een duo te vormen met een partner die de technologie al bewezen effectief gebruikte. Behalve Evean implementeerden zeven andere initiatieven met succes technologieën in het kader van de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst 2018/2019. ICT&health schreef hier afgelopen april al uitgebreid over.

Gedurende de proef bij Evean Oostergouw met het nieuwe incontinentiemateriaal nam het aantal natte bedden bij Evean met 76 procent af. Tegelijkertijd leidde het tot een verlaging van de werkdruk. Het gemiddelde aantal verschoningen ging van 3,5 omlaag naar 2,4 per bewoner per dag: een afname van 30 procent.

Grote impact op bewoners, medewerkers

Deze veranderingen hebben een grote impact op zowel bewoners als medewerkers, zo vertelt Nicole Brink, Medewerker zorg en kwaliteit van Evean: “Bewoners hoeven niet meer in een nat en koud bed te liggen, en ervaren ook minder schaamte en onrust. Medewerkers hebben minder werk aan het verschonen van kleding en beddengoed. Dat scheelt niet alleen tijd, maar is ook een verlichting qua fysieke belasting.”

In totaal hebben 12 bewoners van begin tot eind deelgenomen aan de challenge bij Evean Oostergouw. Op jaarbasis werd bij deze groep een netto kostenbesparing van 46.000 Euro en een tijdsbesparing van 1.609 uur aan continentiezorg gemeten; respectievelijk 20 en 28 procent.

“Euro’s en uren die we nu aan allerlei andere waardevolle zaken kunnen besteden”, aldus Ester van Holk, Locatiemanager Oostergouw. “En het is natuurlijk ook zeer relevant met het oog op de huidige arbeidsmarktsituatie. Net als alle andere instellingen in de zorgsector kunnen wij elk uur van iedere medewerker goed gebruiken.”

In de volgende editie van het vakblad ICT&health leest u over de waarom en hoe van implementatie van continentiezorg met slimme incontinentiemateriaal.