Technologie moet vanzelfsprekend worden in gehandicaptenzorg

4 april 2024
handicap
Patiënt
Nieuws

De inzet van technologie in de gehandicaptenzorg moet zo snel mogelijk de gewoonste zaak van de wereld worden. Alleen op die manier kan die zorg namelijk toekomstbestendig worden. Dat lukt volgens recent onderzoek alleen echter als de ingezette technologie ontwikkeld wordt vanuit cliëntperspectief. Ofwel: er moet goed worden geluisterd naar de wensen en behoeften van de doelgroep om te voorkomen dat technologie in een stoffige kast verdwijnt. De inzet van technologie in de gehandicaptenzorg komt ook tijdens het komende internationale ICT&health World Conference in mei 2024 uitgebreid aan de orde. Hier vindt u alvast de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent de inzet van technologie in deze sector.

Recent onderzoek laat het grote belang van toekomstbestendige gehandicaptenzorg zien. Hierbij is het essentieel dat technologie niet in de kast of kelder belandt, maar daadwerkelijk bijdraagt aan de levenskwaliteit van mensen met een beperking. Dit is belangrijk omdat ongebruikte innovaties een gemiste kans zijn voor verbetering in de zorg en financiële verspilling betekenen. Door de zorgvraag vanuit het perspectief van de cliënt te benaderen, kunnen technologische oplossingen naadloos aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Dit vereist een strategie voor duurzame implementatie, waarover het ook zal gaan tijdens de sessies en discussies tijdens de komende ICT&health World Conference.

Kwaliteit van leven

Digitalisering en technologie zijn essentiële thema’s in de zorg en spelen ook een steeds grotere rol in de gehandicaptenzorg. Technologie kan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking op tal van manieren verbeteren. Daarnaast is de uitgebreide inzet van verschillende soorten zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg simpelweg hard nodig, teneinde deze vorm van zorg toekomstbestendig te maken en te voorkomen dat waardevolle innovaties ongebruikt blijven. Vilans en Academy Het Dorp ondersteunen organisaties in de gehandicaptenzorg bij het implementeren van technologie.

Dit gebeurt onder meer vanuit de Innovatie-impuls 2, een programma dat loopt tot eind 2026. Vilans heeft een persona-onderzoek uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van alle doelgroepen die een sleutelrol spelen bij het succesvol implementeren en opschalen van zorgtechnologie. Voor dit onderzoek zijn cliënten, zorgbegeleiders, zorgprofessionals, zorgmanagers, behandelaren (zoals fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen, ergotherapeuten en artsen) en bestuurders geïnterviewd. Daarnaast overlegt Vilans ook met IT-specialisten, onderzoekers, HR-adviseurs, innovatiemanagers, innovatiemedewerkers, informatie-/privacy-specialisten en zorginkopers.

Technologie in gehandicaptenzorg


Ondersteunende technologie in de gehandicaptenzorg is zonder meer succesvol mogelijk. Denk alleen maar eens aan de inzet van apps, smartwatches en domotica die al heel gewoon zijn. Veel organisaties zetten meer dan één technologie in, variërend van robotica tot VR, van projectoren tot gamebesturing. Andere succesverhalen zijn onder meer de Tovertafel, robotdieren en andere snoezelapparatuur. Verder zijn er slaaprobots, slimme domotica, GPS-trackers voor zelfstandige uitstapjes, valdetectiesystemen, sensoren en gepersonaliseerde XL-leefcirkels op steeds meer plekken te vinden. Eigenlijk is het teveel om op te noemen, maar die enorme diversiteit aan innovaties maakt implementatie ook complex.

Technologie duurzaam inpassen

Onderzoek van Vilans en Academy Het Dorp wijst uit dat de inzet van technologie vanzelfsprekend moet worden om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te houden. Tegelijkertijd waarschuwen de onderzoekers dat technologie duurzaam ingepast moet worden en dat lukt alleen als er goed geluisterd wordt naar wat de doelgroep zelf wil. Duurzame implementatie slaagt alleen als technologieën aansluiten bij de behoeften van mensen met een beperking en voorkomt dat technologische innovaties onbenut blijven. Dit onderstreept nogmaals het belang van samenwerking met cliënten en hun naasten vanaf het begin, zodat de zorginhoudelijke vraag precies in kaart kan worden gebracht.

Tijdens de ICT&health World Conference over technologie in de gehandicaptenzorg vormt de vraag hoe zorgtechnologie kan helpen om mensen met een beperking zoveel mogelijk het gewenste leven te laten leiden ook een belangrijk centraal thema. De vier sprekers zijn Brigitte Boon (Bijzonder hoogleraar Data & Technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg), Agnes van der Poel (Programmaleider onderzoek, Academy Het Dorp), Maurice Magnée (Lector Technologie voor Gezondheid, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Tom van de Belt (Senior onderzoeker in Nijmegen).