Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra

1 maart 2024
leefcirkel
Ouderenzorg
Nieuws

Acht organisaties uit de regio Zwolle werken samen aan een opendeurenbeleid voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Het betreffende project, genaamd Leefcirkels XL, richt zich op realiseren van extra large leefcirkels voor mensen met gevorderde dementie en een verstandelijke beperking. Het doel is om de levenskwaliteit van cliënten te verbeteren en om zo goed mogelijk te voldoen aan de Wet Zorg en Dwang. Dit gebeurt door het inzetten van vernieuwende technologie zoals speciaal aangepaste GPS-trackers. Het project is een initiatief dat letterlijk en figuurlijk deuren opent. De testfase wordt in september 2024 afgerond en daarna hopen betrokkenen het systeem van extra grote leefcirkels uit te rollen bij meerdere zorgorganisaties.

Het project Leefcirkels XL heeft als doel de levenskwaliteit van mensen met gevorderde dementie en een verstandelijke beperking te verbeteren. Door het gebruik van geavanceerde GPS-trackers zorgt Leefcirkels XL voor extra grote leefomgevingen waarbinnen cliënten veilig en vrij kunnen bewegen.

Wearables met GPS

Leefcirkels, zowel intern als extern, zijn ontworpen om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven binnen en buiten de muren van zorginstellingen. Ze zijn met name in verpleegklinieken steeds belangrijker en de technologie die hoort bij externe leefcirkels, is sinds juni 2023 ook toegevoegd aan de Kennisbank van Vilans. Dankzij deze technologie kunnen zorgverleners met moderne GPS-technologie door het inzetten van smartwatches of andere wearables, de locatie van cliënten nauwkeurig monitoren. Een voorbeeld van een slim horloge dat al een tijdje ingezet wordt bij Parnassia is ‘Miles’, een slim horloge dat helpt om te voorkomen dat cliënten verdwalen. Dergelijke extra bewegingsruimte, zoals ook het project Leefcirkels XL op grotere schaal beoogt, stelt bewoners in staat om meer autonomie te ervaren.

Leefcirkels XL zorgt voor meer autonomie

Het project Leefcirkels XL is een antwoord op de behoefte aan meer bewegingsvrijheid onder cliënten, maar speelt ook duidelijk in op de eisen die de Wet Zorg en Dwang stelt. Deze wet benadrukt het belang van vrijheid en autonomie in de zorg en Leefcirkels XL draagt daar aan bij. Door de ontwikkeling en implementatie van niet alleen uitgebreidere leefcirkels, krijgen cliënten de gelegenheid om de omgeving buiten zorginstellingen te verkennen. .

Het traject Leefcirkels XL komt in september 2024 tot een afronding nadat verschillende GPS-trackers uitgebreid zijn getest. In de tussenrapportage van het traject Leefcirkels XL staan meer details over het doel, de opzet, de inmiddels geselecteerde producten en systemen en de vervolgstappen in 2024. Het is de verwachting dat na september 2024 de inzet van Leefcirkels XL zal worden opgeschaald naar meerdere zorginstellingen.