Tien technologietrends in de gezondheidszorg in 2024

10 januari 2024
Philips
AI
Nieuws

In januari 2024 is het extra het interessant om te bekijken welke technologische toepassingen komende jaren trending zijn in de gezondheidszorg. Philips zette op 8 januari daarom tien belangrijke ontwikkelingen op een rijtje. Sleutelwoorden rond belangrijke innovaties zijn onder andere de inzet van AI, interoperabiliteit, voorspellende analyses die mede door AI steeds beter worden, en de expliciete inzet op samenwerking, netwerken en duurzame zorg.

Concreet worden achtereenvolgens 10 belangrijke innovatieve ontwikkelingen genoemd die een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg.

AI-gestuurde workflow-automatisering en -optimalisatie

De gezondheidszorg wendt zich steeds vaker tot AI voor het automatiseren van routinetaken. Denk onder meer aan slimme spraakgestuurde rapporten of snelle samenvattingen van hetgeen in de spreekkamer aan de orde kwam. Ook wordt AI steeds vaker ingezet bij diagnostische beeldvorming, waar AI helpt in snellere en nauwkeurigere diagnoses. Dit verlicht de werkdruk en verbetert de efficiëntie.

Virtuele samenwerking gezondheidszorg

Virtuele samenwerking kan worden ingezet om personeels- en expertisetekorten op te vangen. Voorbeelden zijn radiologische commandocentra en tele-intensieve zorgprogramma's, die helpen bij het verspreiden van specialistische kennis en het verhogen van de zorgstandaard. Een goed voorbeeld van virtuele samenwerking vinden we onder meer op het gebied van kankeronderzoek. Op 5 februari 2023 werd bijvoorbeeld het virtuele Oncode Institute voor gelanceerd.

Geïntegreerde diagnostiek

Het integreren van diverse diagnostische gegevens uit verschillende bronnen is belangrijk voor nauwkeurige diagnoses en effectieve behandelingen. Dit leidt tot betere samenwerking tussen specialisten. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen Philips en Lunit die röntgendiagnostiek in de praktijk versnelt.

Verbeterde Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is een blijvende uitdaging in de gezondheidszorg, die voortkomt uit de complexe en gefragmenteerde aard van de meeste IT- en gegevensinfrastructuren in de gezondheidszorg. In het Philips Future Health Index 2023 rapport noemden leiders in de gezondheidszorg dit zelfs als een van de vier belangrijkste succesfactoren voor het bieden van nieuwe manieren van zorgverlening waarbij persoonlijke en virtuele zorg in verschillende settings worden geïntegreerd. Interoperabiliteit is essentieel voor effectieve zorgcoördinatie. Het verbinden van medische apparaten en systemen in één interface verbetert de monitoring en behandeling van patiënten.

Voorspellende analyses

Voorspellende analyses helpen bij het efficiënter beheren van patiëntenstromen en het vroegtijdig detecteren van gezondheidsrisico's, wat leidt tot preventieve zorg. Door operationele en klinische inzichten af te leiden uit real-time en historische gegevens, kunnen voorspellende analyses zorgverleners helpen de efficiëntie te verbeteren en preventief te handelen. Uit onderzoek blijkt dat 39% van de leiders in de gezondheidszorg van plan is om te investeren in AI om uitkomsten te voorspellen, tegenover 30% in 2021.

Technologie tegen gezondheidsverschillen

Technologie wordt ingezet om gezondheidsverschillen aan te pakken en zorg toegankelijk te maken voor gemarginaliseerde gemeenschappen, bijvoorbeeld door mobiele diagnostische diensten. De recente samenwerking van Philips met Emory University is een voorbeeld van hoe technologie kan worden gebruikt om gezondheidsverschillen aan te pakken. Met behulp van Philips Lumify Handheld Ultrasound en de Philips HeartStart AED helpt het Farm Worker Family Health Program de toegang tot gezondheidszorg uit te breiden naar de vitale en kwetsbare populatie van landarbeiders in Georgia. In een andere samenwerking met Heart of Australia brengt een mobiel 'ziekenhuis op wielen' diagnostische beeldvormingsdiensten, zoals röntgenfoto's en CT-scans, naar moeilijk bereikbare afgelegen gebieden.

Slimme technologie voor gezonde routines

Draagbare gezondheidsapparaten en slimme technologieën stimuleren gezondere levensstijlen, bijvoorbeeld door persoonlijke aanbevelingen voor mondverzorging of zwangerschapsbegeleiding. In 2024 wordt verwacht dat deze gezondheidstechnologietrend zich verder zal uitbreiden en gezonder gedrag zal stimuleren, bijvoorbeeld door mensen te helpen zich aan de mondverzorging te houden en door de groei en ontwikkeling van kinderen beter in de gaten te houden. Het is een verschuiving naar een wereld waarin mensen de middelen hebben om potentiële gezondheidsproblemen te voorspellen en te voorkomen.

Milieu-impact van IT in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg richt zich op het bouwen van duurzame digitale infrastructuren om de milieu-impact van IT-technologieën te verminderen, zoals koolstofvrije cloud-oplossingen en circulaire hardware. Er zijn al meerdere grootschalige duurzame initiatieven zoals bij het ziekenhuis van de toekomst van Rijnstate Elst, waar vol wordt  ingezet op duurzame energievoorziening met 2.300 vierkante meter aan zonnepanelen en een waterstoftank. Ook in 2024 zullen organisaties weer een grote inspanning doen om (verder) te verduurzamen.

Groene inkoop in gezondheidszorgtoelevering

Er is een groeiende focus op duurzame inkooppraktijken in de gezondheidszorg, waarbij leveranciers worden beoordeeld op hun milieueffect en inzet voor circulaire oplossingen. Mede aangewakkerd door de aanzienlijke uitbreiding van ESG-openbaarmakingsvereisten over de hele wereld, zal groene inkoop de komende jaren steeds meer het landschap van de gezondheidszorgtoelevering veranderen. We verwachten dat meer inkoopafdelingen prioritaire beoordelingscriteria zullen aannemen, zoals die ontwikkeld door Philips, bij het inkopen van medische apparatuur en technologische oplossingen:

  • Richt je op circulariteit voor gezondheidstechnologieproducten en -oplossingen.
  • Zorg ervoor dat leveranciers hun milieueffect rapporteren en een plan hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
  • Vereis transparantie van leveranciers over de prestaties van producten en EcoDesign voor producten en apparatuur.
  • Vereis van leveranciers om aan te tonen hoe digitale aanbiedingen decarbonisatie en dematerialisatie ondersteunen door middel van optimalisatie van middelen en workflow-efficiëntie.
  • Verwacht van leveranciers dat ze hun sociale impact openbaar rapporteren.

Samenwerken voor minder milieu-impact

Gezondheidssystemen werken samen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Dat kan onder meer door het gebruiken van op wetenschap gebaseerde doelen voor emissiereductie en het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Op planetaire schaal is de biodiversiteitsvoetafdruk van een individuele organisatie misschien niet enorm. Maar in tegenstelling tot emissies, waar individuele verminderingen direct effect hebben, is ecosysteemregeneratie effectiever als ruimtelijk gefragmenteerde initiatieven worden geïntegreerd. Vooral op dit gebied is samenwerking over de waardeketen volgens Philips essentieel.