VR inspireert werkgroep ‘eHealth in de Geboortezorg’

ma 2 mei 2022 - 11:00
Health Visitor Giving Mother Advice On Feeding Baby With Bottle
eHealth
Nieuws

In de geboortezorg wordt net als in andere zorgsectoren een snelle digitaliseringsslag ingezet. Hoe daarmee winst kan worden behaald voor cliënten en verloskundigen was de centrale vraag tijdens een bijeenkomst van de nieuwe werkgroep eHealth in de geboortezorg. Tijdens de vergadering was er veel aandacht voor de inzet van VR en tevens werd voorgesteld om aan élke richtlijn een module eHealth toe te voegen.

Eind april 2022 april was de eerste bijeenkomst van de werkgroep eHealth in de Geboortezorg. De werkgroep, bestaande uit zeven verloskundigen en twee cliëntvertegenwoordigers, wil eHealth-projecten binnen de KNOV ondersteunen met kritische feedback en inspirerende discussies. De werkgroep discussieerde met name over de huidige technologische mogelijkheden en hoe deze de verloskundige zorg beter kunnen maken voor cliënten én verloskundigen.

Pijnscore verlagen

Tijdens de vergadering van de werkgroep bleek Virtual Reality (VR) een eindeloze bron van inspiratie. Hoewel VR al een lange tijd bestaat, lijkt het nu op de drempel te staan naar een doorbraak in de zorg en voor het toepassen in de patiëntenzorg. Deelnemers aan de werkgroep vroegen zich bijvoorbeeld af of met de inzet van VR de pijnscore tijdens een bevalling kan worden verlaagd en daarmee het aantal doorverwijzingen in verband met een ‘pijnstillingswenst’ verlaagd kunnen worden. Wat hier voor nodig is wordt door de KNOV samen met Zuyderland onderzocht in het kader van de BirthVR pilot.

VR tijdens bevalling

Ook keek de werkgroep naar de toekomst met verschillende ideeën voor het verder ontwikkelen van  het gebruik van VR tijdens de bevalling. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk om het aantal fysieke controles terug te brengen door cliënten thuismetingen te laten geven. Als er geen afwijkende waarden zijn, is een extra bezoek aan de praktijk dan niet meer nodig. En kunnen fysieke consulten nóg persoonlijker worden door de cliënt vooraf een korte digitale vragenlijst te laten vullen?

Module eHealth toevoegen aan richtlijnen geboortezorg

Al die nieuwe technologische mogelijkheden wil de werkgroep graag systematisch terugzien in de richtlijnen. Dat kan door aan iedere richtlijn een module eHealth toe te voegen. Binnen die modules wordt, door een richtlijndeskundige, antwoord gezocht op een eHealth specifieke uitgangsvraag. De leden van de werkgroep willen bij het toevoegen van die modules graag voorrang voor richtlijnen met grote toegevoegde waarde voor de cliënten en die kunnen bijdragen aan het verlichten van de werkdruk voor de verloskundigen.