Website over alcohol rondom de zwangerschap gelanceerd

di 25 juni 2024 - 08:45
Geboortezorg
Nieuws

Het Trimbos-instituut heeft een nieuwe interactieve website gelanceerd voor iedereen die meer wil weten over alcohol rondom de zwangerschap: alcoholvrijzwanger.nl. De website is niet alleen bedoeld voor mensen met een zwangerschapswens, maar ook voor mensen die zwanger zijn of net een kindje hebben gekregen en anderen die meer willen weten over het onderwerp. Naast informatie bevat de website bevat ook filmpjes, adviezen en tips voor een alcoholvrije start.

Er kan geen veilige ondergrens gesteld worden voor alcoholgebruik rondom de zwangerschap. Alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap vergroot de kans op een miskraam, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Daarnaast kan alcoholgebruik tijdens de zwangerschap de kans op hersenschade, groeiproblemen en gedragsproblemen vergroten.

Te weinig aandacht voor alcoholgebruik

Toch is er, ondanks de gratis e-learning die Trimbos eerder lanceerde, nog te weinig aandacht voor alcoholgebruik rondom de zwangerschap. Vooral in de aanloop naar de zwangerschap. Dit terwijl bijna een op de vier zwangere vrouwen alcohol drinkt in de periode dat ze nog niet weten dat ze zwanger zijn. Verslavingsarts Gabriëlle de Ruiter, die lid is van de Taskforce Alcoholvrije Start, zegt: “Het gebruik van middelen wordt nog te vaak gebagatelliseerd, terwijl inmiddels bekend is dat verslaving binnen generaties zeer ontwrichtend werkt en ook van ouder op kind wordt doorgegeven. Het is lastig deze cirkel te doorbreken. Laten we er alles aan doen om dit toch mogelijk te maken.”

De Taskforce Alcoholvrije Start zet zich in om zorgverleners in en rondom de geboortezorg te ondersteunen in het gesprek over alcohol met (aanstaande) ouders. Doel is om te zorgen dat alle zorgverleners hetzelfde advies uitdragen, namelijk om geen alcohol te drinken voor en tijdens de zwangerschap. Ook tijdens de borstvoedingsperiode is het advies om geen alcohol te drinken.

Toegankelijke informatie

Alcoholvrijzwanger.nl geeft op een toegankelijke manier informatie over alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap. Daarnaast helpt de website gebruikers om inzicht te krijgen in de eigen situatie, zoals in welke situatie ze het moeilijk vinden om nee te zeggen tegen alcohol. Tevens bevat de website tips en adviezen om alcohol te laten staan rondom de zwangerschap en adviezen over alcoholgebruik in combinatie met het geven van borstvoeding.

Leefstijlzorg zwangere vrouwen

Voeding en leefstijl zijn niet alleen zeer bepalend voor de gezondheid van zwangere vrouwen, maar ook voor die van hun baby en de rest van zijn of haar leven. Daarom is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Het Erasmus MC biedt al sinds 2011 een online leefstijl- en coachingsprogramma aan met de naam Slimmer Zwanger, dat aanstaande ouders helpt om hun leefstijl te verbeteren. Bijvoorbeeld met advies over gezondere voeding en door te helpen bij stoppen met roken en drinken. Zo neemt de kans op zwangerschap en een gezonde baby toe en daalt de kans op complicaties.