WHO en EU: 12 miljoen voor verbetering gezondheidsinformatiesystemen

12 december 2023
WHO
Overheid
Nieuws

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie hebben een overeenkomst getekend ter waarde van €12 miljoen om de gezondheidsinformatiesystemen te versterken, onder meer door de governance en interoperabiliteit van Europese gezondheidsgegevens te verbeteren. Dit project heeft tot doel de efficiëntie en toegankelijkheid van gezondheidszorg effectiever te maken. Dat kan onder meer door beter gebruik van gezondheidsgegevens en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende Europese landen en stakeholders op het gebied van gezondheid.

Het doel van de overeenkomst is om de gezondheidszorg te moderniseren en de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te verbeteren om de volksgezondheid te ondersteunen. Het project, gefinancierd door de Europese Commissie, moet de gezondheidszorg voor bijna 1 miljard mensen in de 53 Europese landen gaan verbeteren.  

Robuustere gezondheidsinformatiesystemen

Samenwerking tussen de Europese commissie en WHO/Europa biedt een belangrijke mogelijkheid om de Europese eenheid te bevorderen, door ervoor te zorgen dat gezondheidsgegevensregels en technische standaarden in zowel EU- als niet-EU-Europese landen in lijn zijn met EU-normen. Dit omvat ook het waarborgen van toegang tot gezondheidsgegevens voor burgers én gezondheidsprofessionals.
Het vierjarige project streeft ernaar om het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens door zorgverleners, beleidsmakers en patiënten te verbeteren, evenals de kwaliteit en interoperabiliteit van gezondheidsinformatiesystemen te verbeteren. Met de twaalf miljoen willen beide partijen lacunes oplossen in deze systemen.

Internationale best practices

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO Regionaal Directeur voor Europa licht het belang van de samenwerking toe op de website van WHO: "Het effectief, veilig en beveiligd benutten van het volledige potentieel van gezondheidsgegevens betekent dat zorgverleners, beleidsmakers en digitale gezondheidsinnovators nieuwe producten en behandelingen kunnen versnellen en deze beschikbaar kunnen maken voor degenen die ze het meest nodig hebben. Dit nieuwe gezondheidspartnerschap tussen de Europese Commissie en WHO/Europa zorgt voor betere afstemming van gegevensuitwisseling en versterkt het gebruik van best practices. Op die manier worden veilige, betrouwbare en veerkrachtige gezondheidsinformatiesystemen bevorderd."

Mevrouw Sandra Gallina, Directeur-generaal voor Gezondheid en Voedselveiligheid bij de Europese Commissie, voegt toe: "Het belang van gezondheidsgegevens kan niet worden overschat. Robuustere gezondheidsinformatiesystemen en toegankelijke gezondheidsgegevens kunnen de efficiëntie, veiligheid en personalisatie van gezondheidszorg verbeteren, en de volksgezondheid zoals we die kennen transformeren. Daarom heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld het belangrijk voorstel ontwikkeld omtrent een European Health Data Space (EHDS) als onderdeel van een sterke Europese gezondheidsunie.”

Bevordering Europese samenwerking

Het project gaat de samenwerking bevorderen tussen deelnemende landen, de Europese Commissie, WHO/Europa en externe belanghebbenden. Een belangrijk aspect zal de oprichting zijn van het Health Information Network, een netwerk van landen die betrokken zijn bij samenwerkingsbesluitvorming, betekenisvolle dialoog en kennisuitwisseling.

Het initiatief zal worden gedreven door de principes en ideeën die zijn voorgesteld in het kader van de European Health Data Space (EHDS) om het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens binnen de EU te vergemakkelijken. De beoogde EHDS-verordening heeft als doel de toegang van individuen tot en controle over hun persoonlijke elektronische gezondheidsgegevens te verbeteren. Tegelijkertijd wordt hiermee bepaalde data beschikbaar gesteld voor hergebruik in onderzoek en innovatie. Sinds kort wordt er in Europa op basis van een compromistekst, een onderhandelingsmandaat, druk gewerkt aan het concreet invullen van de EHDS.

Consistente gegevens

Systemen die gezondheidsgegevens, waaronder medische dossiers, opslaan, worden gezondheidsinformatiesystemen genoemd. Denk hierbij onder meer aan EPD’s, PAC’s en laboratoriuminformatiesystemen. Om impactvol en kosteneffectief te zijn, hebben gezondheidsinformatiesystemen consistente en goed gestructureerde gegevens nodig. Ze moeten ook in staat zijn om informatie met elkaar uit te wisselen over nationale en internationale grenzen heen. Dit wordt interoperabiliteit genoemd.

Het project van WHO en de Europese commissie wordt gefinancierd onder het EU4HEALTH-programma in overeenstemming met zijn doelstelling om ‘mensen in de Unie en haar buurlanden te beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen’. Het afgesproken project zal de doelstellingen van de EU Global Health Strategy ondersteunen, evenals het European Programme of Work 2020–2025, het Regional Digital Health Action Plan for the WHO European Region 2023–2030, en de WHO Global Strategy on Digital Health 2020–2025.