ACT@Scale geeft handvatten voor succesvol opschalen telezorg

3 april 2019
Philips-WellBook_Healthy_Foods.download-scaled
Zorgtransitie
Nieuws

Vier zaken zijn essentieel voor het opschalen en stimuleren van innovatie in connected care en telezorg: zelfbeschikking van burgers; management van belanghebbenden en verandering; dienstenaanbod en duurzaamheid; businessmodellen. Dat blijkt uit het Advancing Care Coordination & Telehealth Deployment at Scale (ACT@Scale) programma van Philips.

De healthcare-technologieleverancier heeft de resultaten van het programma bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse internationale conferentie over geïntegreerde zorg in San Sebastian, Spanje. ACT@Scale is volgens Philips het eerste initiatief in zijn soort om de organisatorische en structurele processen te onderzoeken die nodig zijn voor een succesvolle, grootschalige implementatie van zorgcoördinatie en telezorg.

Opschalen connected care

Veel overheden beschouwen connected care als essentieel onderdeel om een efficiëntere, patiëntgerichte en continue zorg voor de steeds ouder wordende EU-bevolking mogelijk te maken. Hoewel veel lokale connected care proefprogramma’s erg succesvol zijn, slagen ze er echter niet in om hun volledige potentieel op grote schaal te benutten. ACT@Scale moet hier handvatten bieden.

De gepubliceerde resultaten van het drie jaar durende programma in zes Europese regio's (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken en Spanje) zijn nu beschikbaar, samen met aanbevelingen voor de beste toepassingen van connected care. Zij moeten bijdragen aan het realiseren van een doel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): het risico op vroegtijdige sterfte door hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of chronische ademhalingsziekten moet in Europa tegen 2025 met 25 procent verminderd moet zijn.

UMC Groningen

Het UMC Groningen was onderdeel van het ACT@Scale-programma met Philips telezorg in de regio Noord-Nederland. De doelstelling was om hun geïntegreerde zorg en telehealth-programma te verdubbelen en op te schalen tot meer dan 35.000 patiënten in 2019, evenals om dit verder uit te rollen in andere regio’s.

Binnen het programma werd in de afgelopen drie jaar data met betrekking tot behandelresultaten en zorgkosten van grote groepen ouderen en mensen met chronische ziekten zoals COPD en hartfalen in de regio verzameld en onderzocht. Belangrijkste bevindingen van dit programma zijn:

  • Data omtrent kosten en baten zijn cruciaal voor het ontwikkelen van een business case om te kunnen opschalen en het vergaren en analyseren van deze data moet dagelijkse routine zijn.
  • Voor het voortzetten van de evaluatie van doelstellingen dient ook een gegarandeerde ondersteuning van personeel op de lange termijn aanwezig te zijn.
  • Het opschalen van dergelijke programma’s vereisen andere vaardigheden en expertise van het betrokken personeel dan de klinische vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het programma zelf.

Van belang voor innovatie

Bij de bevindingen van het ACT@Scale programma zijn vier belangrijke onderdelen geïdentificeerd die van essentieel belang zijn voor het opschalen en stimuleren van innovatie in connected care en telezorg:

  • Zelfbeschikking van burgers.
  • Management van belanghebbenden en verandering.
  • Dienstenaanbod en duurzaamheid.
  • Businessmodellen.

Voorbeelden van succes op belangrijke onderdelen van het onderzoek, zijn onder andere het My Diabetes My Way online zelfmanagement platform voor patiënten in Schotland, dat door 22.000 diabetespatiënten wordt gebruikt. Hiermee hebben zij online toegang tot hun medische dossiers om hun diabetes effectiever te beheren.

De regionale Baskische stratificatiebenadering boekte succes met zijn multi-morbide integratieprogramma. Dat geeft patiënten met complexe gezondheids- en sociale zorgbehoeften met een hoog risico op ziekenhuis- of zorgcentrum opname de mogelijkheid om een vervuld leven te leiden en betere klinische resultaten te behalen. Het programma is erin geslaagd om op te schalen tot 16.000 patiënten in het gebied door technologieoplossingen te bieden aan gepersonaliseerde zorgplannen die op klinische richtlijnen zijn gebaseerd, en gegevens van EHR (Electronic Health Record) te gebruiken.

Geïntegreerde zorg

ACT@Scale bouwt voort op de expertise en ervaringen van het eerdere ACT-programma, waarbij gebruik is gemaakt van beproefde samenwerkingsmethoden en -instrumenten om verbeteringen door te voeren. ACT@Scale is volgens Philips in lijn met de doelen van het European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging om geïntegreerde zorg voor chronisch zieke patiënten in te zetten. Het door de EU gesponsorde project bestaat uit 16 partners uit acht EU-landen, waaronder 14 programma's in zes regio's die door Philips worden gecoördineerd.

Innovatieve modellen

"Het ACT@Scale programma levert een duidelijke methodologie voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met EU-brede, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor gecoördineerde zorg en de inzet van gezondheidszorg op afstand”, stelt Carla Kriwet, Chief Business Leader, Connected Care, Philips. “Verder toont dit onze inzet om zorgverleners en samenlevingen te helpen innovatieve modellen in gebruik te nemen en op te schalen om tienduizenden ouderen of mensen met chronische aandoeningen in verschillende lokale omgevingen te ondersteunen."

Het ACT@Scale handboek bevat aanbevelingen om verandering op schaal te realiseren en geeft voorbeelden van succes. Het identificeert de beste processen, structuren en werkwijzen in de zes deelnemende Europese regio's. Deze inzichten en aanbevelingen kunnen worden gebruikt om een grootschalige implementatie mogelijk te maken.

Telezorg radicaal anders

"We mogen de inspanningen van zorgorganisaties om veranderingen in de praktijk te brengen niet onderschatten”, benadrukt Prof. Stan Newman, Vice-President (International), City, University of London. “Connected care is radicaal anders dan veel aspecten van de huidige gezondheidszorg en het overtuigen van zorgprofessionals, patiënten en hun families, maar ook van managers en degenen die de zorg financieren, is geen gemakkelijke taak.”