Digitale gezondheidsvragenlijst goed ontvangen door ouders - GGD

6 mei 2019
jijenjegezondheid
Opleiding
Nieuws

Een nieuwe digitale gezondheidsvragenlijst voor ouders van 5 en 10-jarige kinderen op basisscholen is goed ontvangen. Ouders vinden de lijst informatief, de lijst helpt hen bewust na te gaan hoe het met hun kind gaat. JGZ-professionals vinden de lijst heel waardevol, zowel bij consulten met ouders en kinderen als bij de voorbereiding. Dit blijkt uit de pilotimplementatie van Jij en Je Gezondheid (JEJG) in het primair onderwijs (PO) dat is uitgevoerd door GGD Amsterdam, in samenwerking met GGD Drenthe en CJG Rijnmond.

JEJG is een digitale gezondheidsvragenlijst, ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en nu ook voor het primair onderwijs. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt deze vragenlijsten bij gezondheidsonderzoeken. In het voortgezet onderwijs vullen jongeren de lijst zelf in, in het primair onderwijs doen ouders dit voor hun kinderen. JEJG is opgebouwd uit valide en betrouwbare screeningslijsten over allerlei thema’s.

Het doel van de landelijke pilot in het primair onderwijs was om zowel het proces als het effect van de nieuwe werkwijze te evalueren. Daarvoor zijn meer dan 1000 ouders bevraagd. Daarnaast namen JGZ professionals, intern begeleiders van basisscholen, professionals van Ouder- en kindteams en medewerkers planbureau deel aan de evaluatie. Onlangs deelde GGD Amsterdam de bevindingen over het project in de Factsheet JEJG PO Pilot GGD Amsterdam. Over de effectevaluatie wordt apart gerapporteerd.

Belasting voor JGZ-professional als wisselend ervaren

Ouders en JGZ-professionals beoordelen JEJG met een 7,8 en 7,5. Het invullen van de JEJG vragenlijst blijkt voor veel ouders informatief te zijn; het geeft inzicht in wat goed gaat met hun kind en wat beter kan en met welke vragen of zorgen ouders bij de JGZ terecht kunnen. Ook zijn ze enthousiast over de manier waarop ze de uitslag krijgen en over de tips direct na het invullen. Voor de JGZ-professionals is nu op voorhand duidelijk welke vragen of zorgen ouders hebben en welke andere onderwerpen (extra) aandacht verdienden.

https://www.youtube.com/watch?v=r95ShCDNL0M

De belasting voor de JGZ-professionals werd wisselend ervaren. Zij besparen bijvoorbeeld tijd doordat de consultvoorbereiding en –uitvoering efficiënter verloopt. Toch kosten andere aspecten van JEJG wat meer tijd, bijvoorbeeld dat de JGZ-professionals nu op meerdere momenten moeten kijken of er vragenlijsten ingevuld zijn.

Opvallend was dat ouders zich nauwelijks zorgen maken rondom veiligheid van het digitale systeem en privacy. De uitkomsten van de pilot hebben er toe geleid dat JEJG PO per 1 januari 2019 in de regio Amsterdam- Amstelland voor alle PO contactmomenten is geïmplementeerd.