European Health Data Space heeft impact op Wegiz

5 mei 2022
europees
Onderzoek
Nieuws

De conceptverordening van de European Health Data Space is op dit moment spraakmakend in de medische sector en de politiek. Het gaat over het in de EU uitwisselen van medische data en er zitten een aantal punten in die duidelijk een andere richting ingaan dan de Wegiz. Het is daarom begrijpelijk dat dat minister Kuipers de behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer wilde uitstellen vanwege deze Europese regelgeving die er op termijn vrijwel zeker aankomt.

In april 2022 stond in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het programma. Maar minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Kamer verzocht om die behandeling twee maanden uit te stellen. De minister gaf in een kamerbrief omtrent dat verzoek aan dat hij een voorstel voor de Europese verordening European Health Data Space wilde afwachten.

EU-breed platform voor toegang tot medische gegevens

De Europese Commissie heeft op 3 mei 2022 dit voorstel (de European Health Data Space) ingediend, waarmee patiënten in alle aangesloten landen toegang krijgen tot hun medische gegevens. Zo kan een EU-breed platform ontstaat dat ook geschikt is om internationaal onderzoek te doen. De regeling kreeg een impuls van de coronaviruspandemie en toen bleek dat Brussel een voorsprong had bij het verkrijgen van vaccins en het creëren van een Europees Covid-statuscertificaat.

Het plan van de commissie helpt om patiënten gratis en gemakkelijk digitale toegang te geven tot hun medische informatie, zodat deze door andere artsen waar dan ook in de EU, kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld als mensen op vakantie een medisch probleem krijgen kan dit handig zijn. Het zou onder meer de noodzaak voor dure dubbele röntgenfoto's of analyses die al waren gedaan, kunnen worden voorkomen. Alleen dat gegeven kan volgens de commissie al vijf miljard opleveren.

Kracht van samenwerking

Maar er is volgens EU-commissaris voor gezondheid Stella Kyriakides veel meer mogelijk met internationale gegevensuitwisseling. “Het voorgestelde platform toont de kracht van samenwerking en dat er niets waardevoller is voor EU-burgers en EU-patiënten dan gezondheid, om toegang te hebben tot hun medische dossiers, deze gegevens te delen en er optimaal gebruik van te maken.” Momenteel worden medische dossiers nog bewaard door huisartsen of op regionaal of nationaal niveau. De nieuwe Europese regelgeving creëert een wettelijk kader dat er voor zorgt dat onderzoekers, publieke organisaties en commerciële partijen duidelijke handvatten en een infrastructuur hebben om data veilig en correct te combineren en te hergebruiken.

European Health Data Space geeft nieuwe kansen voor AI en zorginnovatie

Internationale gegevensuitwisseling van gezondheidsdata biedt ongekende mogelijkheden voor innovaties op het gebied van medicatie, gepersonaliseerde behandelingen en de inzet van AI.

Door de wat langzaam draaiende Europese molens kan het nog wel een jaar tot anderhalf duren voordat  deze conceptregelgeving daadwerkelijk ingevoerd wordt. De kans dat deze concept regeling, afgezien van een aantal kleinere wijzigingen, definitief wordt is echter groot. Daarom is het besluit van Kuipers om even te wachten met de Wegiz een wijs besluit, want het is belangrijk dat de Europese wetgeving ‘in sinc’  loopt met de Nederlandse.