Health Arena wordt het gezondheidscentrum voor de toekomst

2 februari 2024
Health-Arena-In4Care
Innovatie
Nieuws

Een van de highlights die tijdens de ICT&health World Conference te bewonderen zijn, is het Belgische In4Care, een zorgcommunity en netwerkpartij die 50 jaar geleden uit de zorg ontstaan is en zich inzet voor betere, toekomstbestendige zorg. De missie die In4Care zichzelf ten doel gesteld heeft is het realiseren van de toekomst voor zorg en welzijn. Daarbij spelen nieuwe technologieën, ziens- en werkwijzen, evenals digitalisering uiteraard een belangrijke rol.

In4Care zal op ons congres aanwezig zijn met de Health Arena, het gezondheidscentrum van de toekomst en een compleet nieuw zorgconcept waarin de gezondheidszorg, welzijn, wonen en werk met elkaar verweven zijn. Wij spraken alvast met CEO en Matchmaker van In4Care, Nico de Fauw.

Complexe financiering remt innovatie

Wanneer het gaat over het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg, dan gaat het vaak vooral over het aanpakken van de bekende uitdagingen zoals de almaar stijgende zorgvraag en hoe we dat gezien het eveneens groeiende personeelstekort in de zorg, moeten oplossen. Als oplossing wordt meestal gesproken over de inzet van nieuwe technologieën zoals AI en robotica, maar ook telezorg en -monitoring en andere (digitale) oplossingen passeren doorgaans de revue. Dat leidt vaak wel tot innovatieve pilots, maar vrijwel even zo vaak lopen die spaak tijdens de implementatiefase. Vaak is het gebrek aan financiering een van de oorzaken.

Volgens Nico de Fauw is het gebrek aan financiële middelen vooral te wijten aan het feit dat het huidige zorgsysteem veel te complex, en verkeerd, gefinancierd is. “Een systeem dat dateert uit de jaren 70 en inmiddels compleet achterhaald is”. Die complexiteit zorgt ervoor dat ziekenhuisdirecties, wanneer ze moeten beslissen om een succesvolle pilot naar de praktijk te brengen, opzien tegen alle administratieve en politieke touwtjes waaraan getrokken moet worden om de financiering rond te krijgen. Daardoor wordt vaak besloten om dan maar af te zien van implementatie.

Tijd voor een nieuw gezondheidssysteem

“Daarnaast zien we dat ons huidige zorgsysteem aan het crashen is”, aldus De Fauw. “We hebben te weinig mensen waardoor hele ziekenhuisafdelingen gesloten worden terwijl de zorgvraag groeit. De zorg zoals die nu nog georganiseerd is, is niet meer betaalbaar, zowel voor ziekenhuizen als patiënten. De verwachting is dat deze situatie de komende jaren verder verergert.”

In4Care en haar netwerkpartners willen hier verandering in aanbrengen door een nieuw zorgsysteem te ontwikkelen waarbij de focus ligt op preventie en gezondheidspromotie met als doel dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Wanneer minder mensen ziek worden, doen ook minder mensen een beroep op de gezondheidszorg waardoor het personeelstekort in de gezondheidszorg uiteindelijk zal afnemen.

Het ontwikkelen van een nieuw gezondheidssysteem heeft bovendien het voordeel dat alle processen ‘van nul’ opgebouwd worden, waardoor de ontwikkeling niet beperkt wordt door bestaande processen. Daarnaast is het belangrijk om vanaf het eerste moment ook bedrijven en andere partijen die niet aan de zorg gelinkt zijn te betrekken bij deze ontwikkeling. “Veel bedrijven zijn vandaag de dag al langer bezig met de gezondheid van zowel hun medewerkers als klanten.” In4Care heeft voor de ontwikkeling van het nieuwe gezondheidssysteem vier pijlers gedefinieerd: burgers (specifiek wordt niet gesproken over patiënten), data, samenwerking en leiderschap.

De Health Arena

Prima plannen, maar hoe gaan we dit laten landen bij zowel de zorg als de burgers. Welnu, daarvoor heeft In4Care de Health Arena gebouwd. Je zou dat het ziekenhuis van de toekomst kunnen noemen, maar de Health Arena is veel meer dan dat. Het moet een centrale plek worden, dicht bij de burger, waar mensen straks kunnen werken aan hun gezondheid met als doel ook gezond te blijven. In de Health Arena moeten burgers meer dan 80 procent van alle zorg kunnen krijgen die zij in hun leven nodig gaan hebben. Daarvoor is een van de belangrijkste pijlers voor het succes van de Health Arena levensstijlmonitoring. “Alles staat of valt met de monitoring van mensen rond hun levensstijl en straks ook van gezondheidsdata”, zegt De Fauw.

Het streven is dat straks in iedere stad, dorp en gehucht Health Arena’s verrijzen. Afhankelijk van de grootte van de regio worden verschillende Health Arena’s ontwikkeld. Die bestaan uit verschillende afdelingen waar mensen zelf aan hun gezondheid kunnen werken door fit te blijven tot en met poliklinieken en een dagkliniek. Belangrijk daarbij is dat burgers in een prettige, en uitnodigende omgeving aan hun gezondheid kunnen werken. De eerste demo Health Arena stond vorige zomer op Tomorrowland en van 14 tot en met 16 mei kan iedereen de Health Arena bekijken en beleven tijdens de ICT&health World Conference 2024 in het Mecc in Maastricht.

Over In4Care

Als netwerkpartij met oorsprong in de gezondheidszorg heeft In4Care een groot aantal leden uit verschillende sectoren van de samenleving, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Van ziekenhuizen en zorgwelzijn instellingen via startups, en innovatiepartners tot en met kennisinstellingen. Samen hebben zij dus het reeds benoemde gezamenlijke doel voor ogen: Het realiseren van de toekomst voor zorg en welzijn.

Om dat te realiseren organiseert In4Care evenementen en netwerkbijeenkomsten met als doel de leden nog nauwer met elkaar in contact te brengen en te inspireren. Deze events zijn daarnaast ook bedoeld als incubator voor nieuwe zorgoplossingen en -toepassingen. Van het eerste prille idee tot en met de implementatie.