Innovatie-impuls on tour brengt zorgtechnologie onder de aandacht

27 oktober 2023
Disabled girl wears VR glasses with cyber arm. Handicapped person undergoes home rehabilitation.
Technologie
Nieuws

InZo presenteert dit jaar de Innovatie-impuls on tour. Het initiatief van het Ministerie van VWS en kennisorganisaties Vilans en Academy Het Dorp organiseert vier bijeenkomsten over het vervolg van Innovatie-Impuls. Onder de noemer Innovatie-impuls on tour #InZo2023 vinden de bijeenkomsten in november en december plaats in de regio’s Oost, Noord, West en Zuid. Innovatie-impuls was een programma om relevante inzet van technologie in de gehandicaptenzorg te bevorderen. Het afgeronde programma krijgt de komende vier jaar een vervolg.

Bezoekers van de Innovatie-impuls bijeenkomsten kunnen volgens InZo (ook organisator van diverse congressen over hetzelfde onderwerp) zien, horen én beleven hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking.

'Door technologie in te zetten als logische aanvulling op de dagelijkse zorg en ondersteuning kunnen mensen met een beperking meer kwaliteit van leven ervaren’, aldus een bericht op de website van Vilans. ‘Wanneer het aansluit bij de wensen, behoeften en mogelijkheden, kan zorgtechnologie een positief verschil maken in iemands leven.’

Innovatie-impuls 2

Vanuit het nieuwe stimuleringsprogramma Innovatie-impuls 2 ondersteunen Vilans en Academy Het Dorp zorgprofessionals om technologie duurzaam te implementeren of op te schalen. De vier bijeenkomsten dienen als inspiratie om zelf aan de slag te gaan met zorgtechnologie via de Innovatie-Route. Deze route is een stappenplan om tot implementatie van relevante zorgtechnologie te komen.

Tijdens de bijeenkomsten vertellen mensen uit de praktijk over voorbeelden uit vier jaar Innovatie-impuls-praktijk. Verder is het mogelijk om zelf diverse oplossingen uit te proberen en zorgvragen op te lossen in een escape room. Er zijn experts aanwezig om vragen over het implementeren en opschalen van zorgtechnologieën aan te stellen.

Aanmelden, data en locaties

Innovatie-impuls on tour vindt één keer per regio plaats van 10:00 tot 16:00 uur. Aanmelden kan hier.

  • Dinsdag 28 november bij Pluryn in Nijmegen - regio Oost.
  • Woensdag 29 november bij Vanboeijen in Assen - regio Noord.
  • Vrijdag 8 december bij Syndion in Gorinchem - regio West.
  • Dinsdag 12 december bij Amarant in Breda - regio Zuid.

Over Innovatie-impuls

VWS gaf Vilans en Academy Het Dorp vier jaar geleden de opdracht uit te zoeken hoe organisaties in de gehandicaptenzorg succesvoller kunnen worden in het implementeren van zorgtechnologie. Aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg deden 26 organisaties mee. Het programma bood ondersteuning aan deze organisaties en deed tegelijk onderzoek naar het implementeren van zorgtechnologie aldaar.

Vier jaar nadat de Innovatie-impuls startte, zijn nu de lessen te trekken. In de eindrapportage Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg 2019-2022 staan er negen, die in editie 2, 2023 van ICT&health uitgebreide besproken zijn. Voor verdere verbeteringen en uitbreidingen is alle ruimte. Dit komt omdat de Innovatie-impuls I wordt gevolgd door een Innovatie-impuls II van nog eens vier jaar, waarin ondersteuning op maat wordt aangeboden aan organisaties.

Geleerde lessen

De Innovatie-impuls leert dat implementatie veel tijd vergt: niet de verwachte enkele maanden, maar vaak zeker negen maanden. Bij deze en andere vragen kan de Innovatie-Route uitkomst bieden. Hierin hebben Vilans en Academy Het Dorp alle kennis, ervaringsverhalen en ontwikkelde instrumenten van de Innovatie-impuls gebundeld. Het is een stappenplan waarmee organisaties nauwgezet – in vier fasen en negentien etappes – zelfstandig technologie kunnen kiezen en implementeren. Dit gereedschap is nu beschikbaar voor iedere organisatie in de gehandicaptenzorg.

Lees hieronder in het kort over de negen geleerde lessen bij de implementatie van zorgtechnologie:

Les 1: Technologie is een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Technologie moet geen doel op zich zijn. Centraal staat de vraag wat je wilt en kunt verbeteren voor cliënten (en medewerkers). Technologie is en blijft daarbij een middel.

Les 2: Geen succes zonder inbreng cliënten

Zonder samenwerking met cliënten en naasten is een duurzame implementatie van technologie onmogelijk. Die inbreng moet moet tijdens het hele traject gewaarborgd zijn.

Les 3: Duurzaam implementeren, betekent samenwerken in de zorgorganisatie

Invoering van technologie vraagt om een soepele samenwerking tussen alle betrokkenen. Leid dit vooraf in goede banen door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden af te spreken.

Les 4: Duurzaam implementeren vraagt tijd en aandacht; van probleemanalyse tot opschaling

Neem voldoende tijd voordat je tot actie overgaat. Weet wat je wilt verbeteren en waarom. Stel vooraf vast wat daarvoor moet veranderen in de (organisatie van de) zorg. Ga op tijd na wat er aan financiën, ICT en ondersteuning nodig is om in te voeren en op te schalen.

Les 5: Weet wat je koopt en waarom

Zorgaanbieders hebben lang niet altijd genoeg kennis om een inkoopbeslissing te nemen. Stel de juiste vragen aan de aanbieder en steek je licht op bij andere inkopende partijen.

Les 6: Planmatig en projectmatig werken is essentieel

Werk altijd planmatig en projectmatig. Gebruik hierbij de Innovatie-Route. Voldoe zo aan kritische randvoorwaarden als:

  • (willen ontwikkelen van) visie en strategie op innovatie;
  • Duidelijke afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden;
  • Digitale vaardigheden van medewerkers;
  • Goede ICT-infrastructuur;
  • Financiering van implementatie en gebruik van technologie.

Les 7: Onderzoek maakt de implementatie beter

Onderzoek of de technologie de zorg heeft verbeterd. Dit geeft inzicht in verbeterpunten en mogelijkheden om op te schalen.

Les 8: De effectiviteit van de technologie hangt af van de kwaliteit en zorgvuldigheid van de implementatie

Een zorgtechnologie die bij de ene organisatie effectief is, hoeft dat bij een andere nog niet te zijn. Een succesvolle invoering van technologie staat of valt bij de kwaliteit van de implementatie. In hoeverre is bijvoorbeeld voldaan aan randvoorwaarden, zoals ondersteuning, technisch beheer en eigenaarschap bij collega’s?

Les 9: Samen kom je verder

Vind het wiel niet opnieuw uit, maar neem best practices over van andere organisaties.