Minder huisartsenbezoeken dankzij hybride zorgconcept

22 mei 2024
Digitalisering
Nieuws

In 2023 lanceerde de Arts en Zorg Groep, de grootste eerstelijnszorgorganisatie van Nederland, het hybride zorgconcept Gezond.nl. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gebruiksvriendelijke app waarmee patiënten met de huisarts kunnen chatten. Indien nodig wordt vervolgens een afspraak gemaakt bij de eigen praktijk van de patiënt. Het eerste jaar is maar liefst 75% van de zorgvragen door huisartsen via de chat afgehandeld. Dat leidde tot 40% minder consulten op het fysieke spreekuur en dus meer tijd voor de patiënt.

Het hybride zorgconcept Gezond.nl bestaat uit drie onderdelen: een app, een team van huisartsen van Gezond.nl die zorgvragen beantwoorden via de app, en de fysieke praktijklocatie waar patiënten terechtkunnen bij hun eigen huisarts. Dit kunnen zowel externe huisartsenpraktijken als praktijken van Gezond.nl (DocLine-praktijken) zijn. Als patiënten een niet-urgente zorgvraag hebben, kunnen ze die via de app stellen aan een huisarts van Gezond.nl. Indien de huisarts van Gezond.nl de zorgvraag niet kan beantwoorden, plant die een afspraak in bij de vaste huisarts van de patiënt.

Voordelen voor zorgverlener én patiënt

De app is een beveiligde functionele applicatie die zich in Finland al heeft bewezen, met meer dan 2,1 miljoen gebruikers. Sinds begin 2023 wordt deze app ook in Nederland gebruikt. De hybride vorm van zorgverlening verlaagt niet alleen de druk op zorgverleners, maar heeft ook voordelen voor patiënten. Die kunnen hun niet-urgente zorgvragen via de app waar en wanneer ze maar willen voorleggen aan een online huisarts, ook ’s avonds en in het weekend.

Amon van den Borg, CEO van de Arts en Zorg Groep: “Dit concept is een goed voorbeeld van hoe we ervaring uit de praktijk vertalen naar een digitale oplossing die de zorg betaalbaar, toegankelijk en efficiënter maakt. Sinds de introductie hebben al duizenden zorggerelateerde chats plaatsgevonden. De tijd die hiermee wordt bespaard, komt ten goede aan patiënten in de fysieke praktijk.”

Hybride eerstelijnszorg kan echt werken

Het inspectierapport van DocLine Utrecht, dat op 31 januari is gepubliceerd, laat goede scores zien op alle getoetste punten, van personeel tot bereikbaarheid en van medicatieveiligheid tot digitale zorgverlening. Sanne van Duin, directeur van Gezond.nl, ziet het inspectierapport als een belangrijke bevestiging: “De ontwikkeling richting digitale zorg is al een tijdje gaande en de berichten daarover zijn lang niet altijd positief. Dit inspectierapport laat zien dat hybride eerstelijnszorg wel degelijk kan werken, mits goed opgezet en goed uitgevoerd.”

Hybride zorgpaden

Hybride zorg is niet nieuw. In en rond Gorinchem ontwikkelen Rivas en huisartsenvereniging Huisarts en Zorg (HenZ) Gorinchem in nauwe samenwerking met elkaar bijvoorbeeld hybride zorgpaden. Bij deze innovatieve aanpak wordt zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals COPD, hartfalen en astma, zowel digitaal als persoonlijk aangeboden. En in West-Brabant wordt samengewerkt aan hybride huisartsenzorg voor ouderen met als doel de toegang tot huisartsenzorg duurzaam te organiseren voor een toenemend aantal ouderen in de langdurige zorg.