Telezorg speelt grote rol bij terugdringen CO2-uitstoot

5 mei 2022
doctor with laptop having video call with patient
Duurzaam
Nieuws

Alleen al de patiënten van Wexner Medical Center bespaarden dankzij telezorg sinds het begin van de coronapandemie ruim 8,33 miljoen liter aan brandstof. Dit blijkt uit een met een speciaal dashboard gemonitord onderzoek van het medisch centrum zelf. Indrukwekkende cijfers voor één grote zorginstelling en het bewijs dat digitale zorg niet alleen grote logistieke voordelen biedt maar ook een serieuze rol kan spelen bij het structureel terugdringen van CO2-uitstoot.

De grote logistieke voordelen van telezorg zijn inmiddels wel bekend en uitgebreid onderzocht. Minder onderzoek is gedaan naar de duurzaamheid van de digitalisering van de gezondheidszorg met bijvoorbeeld technologieën als videobellen. Onderzoek van Wexner Medical Center van de Ohio State University op de eigen medische faculteit toont aan dat de rol van digitale zorg bij het terugdringen van CO2 ronduit indrukwekkend kan zijn.

Milieu-impact van telezorg is indrukwekkend

Wexner Medical Center bouwde een dashboard om de milieu-impact van het telezorgaanbod van de medische faciliteit in te schatten. Telezorg is zorg die digitaal wordt geleverd via bijvoorbeeld een app waar foto’s worden toegevoegd of een videoconsult. Het potentieel van deze vorm van digitale zorg, om mensen met vervoersproblemen te helpen, is al goed gedocumenteerd. Het feit dat patiënten geen auto hoeven te gebruiken bij het bezoek aan zorgverleners en door virtuele zorg dus aanzienlijk minder benzine, diesel of gas verstoken, is echter nog nauwelijks diepgaand onderzocht. Het IT- en duurzaamheidsteam van het medisch centrum berekende het benzineverbruik en de koolstofemissies die werden uitgespaard. Naast de bespaarde benzine werden ook andere aan fysieke afspraken gerelateerde verspillingen meegenomen in de berekeningen.

81 miljoen kilometers minder gereisd

De cijfers van Wexner Medical Center zijn indrukwekkend: tussen juli 2019 en februari 2020 800 digitale afspraken plaats. Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 heeft het medisch centrum 768.970 digitale afspraken gemaakt. Dit heeft naar schatting 81 miljoen kilometer aan reizen voorkomen,  8,33 miljoen liter benzinebesparing opgeleverd en 25 ton aan ‘afspraakgerelateerd afval’ voorkomen en meer dan 17.500 metrische ton koolstofdioxide vermeden. Opvallend was dat de patiënttevredenheidsscores hoog bleven, want de digitale zorgverlening werd gewaardeerd. Het extra gebruik van elektriciteit tijdens digitale sessies werd niet meegenomen in de berekeningen, maar het is niet waarschijnlijk dat dit aanzienlijke effecten had. Het Wexner Medical Center timmert ook op andere gebieden aan duurzaamheid zoals op de website expliciet blijkt.

Reputatie digitale zorg verder verbeterd

Zeker is dat dit  onderzoek belangrijk is voor de reputatie van digitale zorg. Als het over ‘duurzaamheid’ gaat in de context van digitale zorginnovatie, gaat het meestal over betaalbaarheid. Oplossingen die de zorg sneller en goedkoper maken, heten dan innovatie. Maar de kwestie van betaalbaarheid verbleekt bij het grootste vraagstuk van onze tijd. En dat is hoe we de existentiële bedreiging van klimaatverandering en milieuvervuiling pareren. Innovatiekracht zou zich juist daar op moeten richten en dat gebeurt met dit onderzoek expliciet. Innovatieve digitale technologische toepassingen in de zorg blijken namelijk niet alleen kostenbesparend te zijn en klantvriendelijk, maar ook bijzonder duurzaam.

Maastricht UMC+, Radboudumc, Laurentius ZH Roermond, Ministerie van VWS en Deloitte presenteren samen op initiatief van Lucien Engelen de resultaten van een klein onderzoek binnen de Nederlandse setting van deze drie zorginstellingen. Doel is het expliciet agenderen van het duurzaamheidsvraagstuk. Tijdens het ICT&health congres op 9 mei gaan de bestuursvoorzitters van beide UMC's en Lucien Engelen plenair hier op in. En in een zij-sessie ontvangen de deelnemers meer details en adviezen hierover.