20 jaar KPN E-Zorg: Streven naar betere zorgcommunicatie

22 december 2023
e-Zorg-KPN
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het ontlasten van huisartsen, het vereenvoudigen van veilige gegevensuitwisseling op weg naar databeschikbaarheid: het zijn enkele van de zaken waar KPN Health-dochter E-Zorg zich op richt met zijn dienstverlening. Lag de focus voorheen op veilige uitwisseling van berichten, inmiddels werkt E-Zorg samen met KPN Health Exchange en een professioneel partner ecosysteem aan ondersteuning van een groot deel van de (digitale) bedrijfsvoering van huisartsen en apotheken. Maar ook doelgroepen als tandartsen, vertellen CEO Frank van Rijn en product manager Wilco Lourens.

Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen zijn goed voor zo’n 80 procent van de gebruikers van E-Zorg, begint Frank van Rijn. Huisartsen en apotheken maken al 20 jaar gebruik van E-Zorg voor communicatie zoals receptenverkeer, mailen en internetten. Ziekenhuizen gebruiken het voor specifieke toepassingen, zoals berichten uitwisselen en toegang tot het LSP.

Digitaal eerst

Alles veilig digitaal doen, wordt steeds belangrijker, stelt Van Rijn, vooral met de komst van wetgeving zoals Wegiz en de AVG. “Apotheken mogen zelfs geen medicatie meer verstrekken zonder digitaal recept. Integratie en eenduidigheid in gebruik wordt steeds belangrijker en helpt de zorgprofessionals tijd te besparen.”

Omdat huisartsen en apotheken veel met elkaar communiceren, hebben IT-aanbieders hier al veel slagen in gemaakt, vervolgt Van Rijn. “Bij verloskundigen of tandartsen bijvoorbeeld, zie je vaak nog een veelheid aan digitale toepassingen en systemen die vaak niet of met allerlei omwegen op elkaar aansluiten.” E-Zorg kijkt nu naar het slimmer en beter maken van haar producten voor dit soort doelgroepen. "Tandartsen willen ook echt naar die eenduidige integratie van toepassingen en communicatie via één platform. Bijvoorbeeld voor het raadplegen van het LSP."

Vanzelfsprekendheid

Wilco Lourens benadrukt de vanzelfsprekendheid van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid bij E-Zorg, waarbij de focus ligt op het faciliteren van het gehele zorgproces. Hij wijst als voorbeeld op de Medische Berichten Service, die automatisch laboratoriumresultaten naar de systemen van apotheken en huisartsen stuurt, wat tijd bespaart en fouten minimaliseert.

Volgens Lourens evolueert E-Zorg naar een hoeksteen in het netwerk van gegevensuitwisseling in de zorg, met het streven naar databeschikbaarheid als kernpunt. De product manager hamert op het belang van die databeschikbaarheid als opvolger van gegevensuitwisseling.

Core business E-Zorg

“Nu gaat het er vaak nog om dat je data ‘afvuurt’ wanneer je die klaar hebt, zoals een recept. Maar wat echt belangrijk wordt, is dat je als zorgverlener kunt beschikken over alle relevante informatie voor een behandeling op elk gegeven moment. Dat moet direct, adequaat, betrouwbaar, up to date en veilig uit alle beschikbare bronnen opgehaald kunnen worden. Dat is onze core business.”

Lees het volledige artikel in editie 6 van ICT&health, die rond 20 december verschijnt.