Amstelring voert beeldbellen in bij wijkzorg

26 mei 2023
Compaan
Digitalisering
Nieuws

Amstelring Wijkzorg is op 23 mei begonnen met het aanbieden van beeldzorg aan een deel van haar cliënten. Volgens de zorgaanbieder uit de regio Amsterdam is deze vorm van zorg op afstand een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op de fysieke zorg aan huis. Voor de beeldzorg is Amstelring een samenwerking aangegaan met Compaan. Deze onderneming levert een eenvoudig bedienbare tablet speciaal ontworpen voor ouderen die minder digivaardig zijn.

Met behulp van beeldbellen wil Amstelring ervoor zorgen dat cliënten (en naasten) meer regie behouden over hun eigen leven. De wijkteams kunnen meer cliënten helpen en meer passende zorg leveren. En dat is hard nodig, stelt Amstelring: de zorgvraag groeit omdat steeds meer ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Tegelijkertijd groeit het personeelsaanbod niet mee, wat tot een groeiende kloof tussen vraag en aanbod leidt.

Beeldbellen helpt bij langer thuis wonen

Waar mogelijk, faciliteert Amstelring daarom met digitale middelen en ondersteuning dat ouderen prettig zelfstandig thuis blijven wonen. Het gaat daarbij om specifieke zorgtaken die goed op afstand te leveren zijn. Voorbeelden zijn controle op het toedienen van insuline, de juiste medicatie innemen of nabellen of alles goed is gegaan met douchen.

Cliënten en naasten houden meer eigen regie op het leven van de cliënt. Even beeldbellen met familie, een potje bingo spelen of andere leuke activiteiten ondernemen is allemaal mogelijk. De Compaan-tablet wordt ingericht naar behoefte van de cliënt.

Beeldzorg is geen vervanging van de zorg, benadrukt Amstelring, maar het een goed hulpmiddel. Het helpt niet alleen de betrokken senioren, maar bespaart ook reistijd voor wijkverpleegkundigen. De Amstelring wijkteams worden versterkt door het digitale team. Het digitale team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden die al bij Amstelring werken. Er is nauw contact met de wijkteams en ze bouwen een sterke band op met de cliënten. Hierdoor is er snel hulp op maat.

Aanpak personeelskrapte

Personeelskrapte in de wijkverpleging speelt al langere tijd een rol in het invoeren van beeldbellen. De coronacrisis heeft daar tussen 2020 en 2022 met (contact)beperkende maatregelen, nog een flinke schep bovenop gedaan. Steeds meer zorginstellingen hebben daarom de afgelopen drie jaar beeldbellen, telemonitoring en andere vormen van (digitale) zorg-op-afstand uitgerold voor de wijkverpleging. Begin 2022 maakte de Vliegwielcoalitie bekend vanaf 1 februari dat jaar ook aan de slag te gaan met het stimuleren van digitale zorg in de wijkverpleging.

Begin vorig jaar bleek uit onderzoek van ouderenzorgorganisaties Carinova, BrabantZorg en Sensire dat beeldbellen tijd bespaart en een goede vervanging kan zijn voor een deel van de fysieke zorg. Een gemiddeld beeldzorgmoment zou een tijdsbesparing opleveren van bijna 13 minuten per zorgmoment. Voor de drie ouderenzorgorganisaties betekende dit een jaarlijkse capaciteitsvergroting van 23.000 uur.

Het leeuwendeel van de cliënten uit het onderzoek stelde zeer tevreden met deze vorm van zorg-op-afstand. Daarnaast gaf bijna twee derde (65%) aan zich minder eenzaam te voelen en ervoer ruim de helft (58%) een betere kwaliteit van leven. Die resultaten werden onderschreven door de verpleegkundigen zelf.