Innovatieve zorg in de schijnwerpers: ZN bezoekt tanteLouise

18 januari 2024
oude man thuis
Ouderenzorg
Nieuws

Tijdens een recent werkbezoek heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kennisgemaakt met de vernieuwende zorg van tanteLouise, een vooruitstrevende zorgorganisatie in Brabant. Dit bezoek was gericht op het verkennen van innovatieve zorgmethoden die kunnen bijdragen aan betere zorg landelijk. Het hoofddoel was om te ontdekken hoe de initiatieven van tanteLouise geïntegreerd kunnen worden in de landelijke zorgstrategieën.

De zorgverzekeraars van ZN kregen een rondleiding door Onze Stede, een centrum waar ouderen terecht kunnen voor begeleiding, behandeling en diverse activiteiten. Het zorgconcept VanThuisUit, geïmplementeerd in dit centrum van tanteLouise, draait om gezond en gelukkig ouder worden in een vertrouwde omgeving. Het stimuleert zelfredzaamheid en leert deelnemers nieuwe vaardigheden, waardoor ze vaak langer thuis kunnen blijven wonen.

Positieve gezondheid

Zorgorganisatie tanteLouise focust op gelukkige cliënten en medewerkers door sociale en technologische innovatie. Het idee van positieve gezondheid, waarbij de nadruk ligt op wat men nog wél kan, is hierbij belangrijk. Een voorbeeld van een belangrijke innovatie bij de zorginstelling is de introductie van de heupairbag die heeft geleid tot een structurele afname in het aantal heupfracturen. Er zijn nu serieuze plannen om dit hulpmiddel uit te breiden naar thuiswonende cliënten.

VanThuisUit & tanteLouise

Zelfredzaamheid staat centraal in het bijzondere zorgconcept VanThuisUit, dat is gericht op mensen met dementie. Deze vernieuwende manier van zorg stond tijdens het bijzondere bezoek van ZN volop in de schijnwerpers. Het concept bevordert namelijk zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid. Hiervoor zijn onder meer faciliteiten zoals een Dag- en Doecentrum, thuiszorgondersteuning en logeerappartementen beschikbaar. VanThuisUit wordt precies afgestemd op de individuele behoeften van de deelnemers en is dus passende zorg pur sang.

Zélf doen

De rondleiding in Onze Stede gaf ZN inzicht in de uitvoering van VanThuisUit. Het concept benadrukt zelfstandigheid en het aanleren van vaardigheden, waardoor deelnemers langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Het draait om het stimuleren van deelnemers om zelfstandig te handelen, met ondersteuning van activiteiten en begeleiding.

Het bezoek van ZN aan tanteLouise is van belang voor kennisdeling en het bereiken van schaalgrootte. En beide zijn natuurlijk essentieel voor het vernieuwen en het toekomstbestendig maken van de zorg. De ervaringen en lessen van deze koploper op het gebied van innovatieve zorg, bieden dan ook een vernieuwende kijk op de vormgeving van de zorg.

Door innovation partner