Keuzehulp informeert over thuismeten bij hartfalen

17 januari 2024
Hartritme-Pijn
Monitoring
Nieuws

De online tool ‘Thuismeten bij hartfalen’ is vanaf nu drie jaar lang gratis beschikbaar voor alle Nederlanders met hartfalen. Ook de zorgprofessionals kunnen gratis gebruikmaken van de keuzehulp en deze aanbieden aan patiënten. De online keuzehulp is tot stand gekomen door een samenwerking tussen zorgprofessionals van het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Patiëntenfederatie, Harteraad, Patiënt+ en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ.

De online tool informeert patiënten in een paar stappen over thuismonitoring bij hartfalen en over de voor- en nadelen daarvan. Patiënten kunnen gebruikmaken van de keuzehulp via de website en in de app van VGZ en op de website van Patiënt+ en de betrokken ziekenhuizen. "De keuzehulp kan de patiënt op makkelijke wijze informeren of zij wel of geen gebruik willen maken van Thuismeten. Hierdoor kan de keuzehulp de zorgprofessional ook helpen, aangezien meer patiënten bij aanvang al meer kennis zullen hebben over Thuismeten”, zegt Wessel Nieuwenhuys van Nederlands Hart Netwerk.

Samen beslissen met de cardioloog

Mensen met hartfalen en hun naasten zijn vaak angstig en onzeker als de ze de diagnose hartfalen hebben gekregen of na een opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van VGZ onder haar verzekerden. Thuismonitoring biedt in dat geval veel voordelen. Uit onderzoek blijkt dat de patiënt zich er vaak veiliger bij voelt en dat het leidt tot minder ziekenhuisopnames. Juist de keuzehulp kan patiënten helpen door hen te wijzen op de voor- en nadelen van thuismeten en inzicht te geven of telemonitoring bij hen past.  Dat thuismeten patiënten meer inzicht geeft in hun gezondheid bleek vorig jaar ook uit onderzoek bij het Bravis ziekenhuis. Patiënten ervaren daarmee meer regie over hun ziekte en hun behandeling.

Hartfalen en thuismeten

Hartfalen is een ernstige en chronische ziekte die veel voorkomt. Uit gegevens van de Hartstichting blijkt dat in Nederland naar schatting zo’n 241.300 mensen met hartfalen leven. Bijna 90% daarvan is 65 jaar of ouder. Ook is er een grote groep Nederlanders die rondloopt met hartfalen zonder dat zij hier weet van hebben, ruim 255.000 mensen. Uit de praktijk blijkt dat thuismonitoring op het vlak van hartfalen patiënten een geruster gevoel geeft, de patiënt minder naar het ziekenhuis hoeft voor controles, de patiënt minder snel verslechterd en daardoor kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen. 

De zorgprofessionals van de betrokken partijen wijzen patiënten al actief op de keuzehulp bij hartfalen. Niet alleen voor hartfalen biedt de keuzehulp uitkomst. Zodra er een standaardversie voor een keuzehulp thuismeten wordt ontwikkeld, kan deze worden ingezet voor allerlei andere chronische aandoeningen. VGZ zet zich er samen met de betrokken partijen volop voor in om de keuzehulp onder de aandacht te brengen bij patiënten en zorgprofessionals in Nederland.