Passende Parkinsonzorg dichterbij huis in Zuid-Limburg

14 december 2023
Parkinson-a
Zorgtransitie
Nieuws

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen sinds vorige week terecht op een speciale polikliniek in de MeanderGroep Zuid-Limburg (locatie Lückerheide). Het gaat hier om een samenwerking tussen Zuyderland en Meander. De Zuyderland-patienten krijgen nu hulp buiten het ziekenhuis maar bij hun vertrouwde neuroloog. Met de opening van deze polikliniek heeft het reeds langer bestaande samenwerkingsverband en kennisnetwerk ‘Parkinson Punt Zuyd’, nu voor het eerst ook een fysieke plek gekregen.

De behandeling en de begeleiding bij Parkinson vragen om een deskundige aanpak waarbij veel verschillende specialisten zijn betrokken. Parkinson Punt Zuyd (PPZ) dient als kennis- en expertisenetwerk voor de Parkinsonzorg in heel Limburg, waarbij nu vooral wordt ingezet op de regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Door deze samenwerking is alle kennis en ervaring gebundeld zodat er steeds passende zorg op de juiste plek is voor de complexe ziekte van Parkinson. Begin vorig jaar werd al bekend dat Parkinsonpatiënten die behandeld worden in het Elkerliek en het Zuyderland Medisch Centrum de zorg waarvoor ze vroeger naar het ziekenhuis moesten, ook thuis kunnen ontvangen via de app Sanacoach Parkinson.

Verplaatsen parkinsonzorg naar polikliniek

De eerste patiënten van de polikliniek werden ontvangen door hun neuroloog dr. Tissingh, die samen met collega-neuroloog drs. Thissen uit Zuyderland nu afwisselend iedere maandag spreekuur houdt op de nieuwe poli. Per week kunnen zo’n vijftien patiënten worden gezien. Alleen de patiënten die reeds de diagnose Parkinson hebben gekregen in het ziekenhuis, worden doorverwezen naar de parkinsonzorg poli. Patiënten zijn in dat geval via hun afsprakenbrief en patiëntenportaal MijnZuyderland hiervan op de hoogte gebracht.

Het mogelijk maken van het spreekuur past helemaal bij de ontwikkeling om steeds meer zorg óók buiten Zuyderland Medisch Centrum te laten plaatsvinden. De strategie van het Zuyderland ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ en die van het Meander ‘Leid je eigen leven, zo thuis mogelijk’ sluiten hierop naadloos aan. “De beste zorg wordt nu steeds meer geleverd door de kennis te bundelen in een multidisciplinair verband. We zijn trots en blij om onze patiënten en bewoners, steeds beter te kunnen helpen”, zegt Marco Maassen – manager binnen Meander en al jaren betrokken bij Parkinson Punt Zuyd.

Zorg voor parkinson dicht bij huis

Meander startte ongeveer tien jaar geleden met wonen, begeleiding en zorg op een gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ondertussen is er voor deze patiënten in de regio ook dagbehandeling van Meander en NOVIzorg en zijn er consulten aan huis, uitgevoerd door de Parkinson verpleegkundige.

Ook is er de mogelijkheid van een korte opname in Parc Glana (Zuyderland Zorg) of bij Meander wanneer het even iets minder gaat. Er wordt speciale revalidatie gegeven en als het thuiswonen onverhoopt niet meer gaat dan behoort ook intern wonen tot de mogelijkheid. Onlangs is de samenwerking tussen Meander en Zuyderland dus uitgebreid met poliklinische zorg in Lückerheide.