IC-beademingspilot mikt op minder longschade  

1 december 2023
IC
Tweedelijn
Nieuws

Het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis starten als eerste multicenter ter wereld een pilot met flow-gecontroleerde beademing bij IC-patiënten met de ernstige longaandoening ARDS. De studie moet uitwijzen of de nieuwe vorm van beademing de longen minder belast, wat uiteindelijk beter is voor de patiënt. De verwachting is dat er op deze wijze minder kracht op de longen komt, waardoor er minder kans is op longschade.

De pilot op de IC is niet de eerste pilot met de nieuwe beademingsvorm, maar het is wel de allereerste keer dat deze wordt toegepast bij patiënten met het acute respiratory distress syndrome (ARDS). Erasmus MC, tevens initiatiefnemer van de studie, heeft namelijk onlangs ook een  pilot met hartpatiënten afgerond.  

Flow-gecontroleerde benadering

Julien van Oosten, internist-intensivist en onderzoeker bij Erasmus MC vertelt op de website van het ziekenhuis: ‘Uit die pilotstudie bleek dat flow-gecontroleerde beademing minder energie kost en een lager minuutvolume oplevert. We verwachten dan ook dat patiënten met ARDS baat zullen hebben bij deze methode. Mogelijk volgen er na deze pilot nog andere patiëntengroepen waarbij de nieuwe beademingsvorm zal worden toegepast. Het resultaat van deze pilots bepaalt mede of er een bredere vervolgstudie zal komen.”

Oorzaken voor ARDS zijn onder meer sepsis en coronavirussen. Patiënten die ARDS ontwikkelen moeten op de Intensive Care behandeld worden. Beademing is nodig om de longen de gelegenheid te geven om te herstellen. Met name door de coronacrisis is snellere innovatie op IC’s op het gebied van beademing, maar ook op tal van andere gebieden, een steeds belangrijker thema geworden. Zo zet Maasstad Ziekenhuis sinds juli bijvoorbeeld AI-software om te ondersteunen bij ontslagbeslissingen op de IC.

Longschade voorkomen

Wereldwijd gebruiken ziekenhuizen een standaardvorm van beademing op basis van druk of volume. Bij de inademing wordt door een machine via een slang lucht in de longen geblazen. Na de inademing gaat de uitademingsklep open en loopt de long via een andere slang weer leeg. Soms kan de druk die hiermee gepaard gaat, schade veroorzaken aan de longblaasjes.

Flow-gecontroleerde beademing, waarbij zowel in- als uitademing door dezelfde slang gebeurt, is een geavanceerdere en ‘zachtere’ vorm van beademing op de IC. Bij de nieuwe beademingsvorm die in deze pilot voor patiënten met ARDS wordt toegepast, ontstaat zodoende een meer natuurlijke flow, waardoor er mogelijk minder kracht op de longen komt. Zo wordt de kans op longschade verlaagd, waardoor de kans op een betere kwaliteit van leven bij de patiënt toeneemt.

Bijzondere pilot

Dolf Weller, ventilation practitioner en onderzoeker in het Maasstad Ziekenhuis licht toe hoe deze bijzondere pilot in het multicenter in zijn werk gaat: ‘Voor de pilot hebben we zo’n twee jaar de tijd. Patiënten die hieraan deelnemen, 18 in Erasmus MC en 10 in Maasstad Ziekenhuis, worden eenmalig 90 minuten in een etmaal beademd met flow-gecontroleerde beademing onder toeziend oog van de onderzoekers. Daarvoor en daarna wordt overgegaan op de traditionele beademingsvorm zodat er een goede vergelijking kan worden gemaakt.’ Of de nieuwe beademingsvorm daadwerkelijk een succesvolle methode wordt om in de praktijk toe te passen, zal de tijd uitwijzen.