Nieuwe stappen naar Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

ma 3 juni 2024 - 14:00
Geboortezorg
Nieuws

Ook in het tweede, strategisch overleg over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) zijn weer belangrijke beslissingen genomen om de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te verbeteren. Tijdens het overleg dat op maandag 27 mei plaatsvond was ook een afvaardiging van de kerngroep eindgebruikers aanwezig. Een belangrijk onderwerp op de agenda was de toekomstige rol van de eindgebruikersorganisatie na afloop van de subsidieoproep VIPP Babyconnect.

Ook werden de aanwezigen bij het strategisch overleg, waaronder de kerngroep eindgebruikers, bijgepraat over de actuele stand van zaken van verschillende onderwerpen. Aan bod kwamen onder meer de implementaties in de regionale partnerschappen, de overdracht naar de Federatie van VSV’s en de duurzame financiering.

Rol eindgebruikersorganisatie

Ook werd er gepraat over de toekomstige rol van de eindgebruikersorganisatie na afloop van de subsidieperiode van VIPP Babyconnect, eind 2024. Er is een verkenning gestart naar het behouden en het waarborgen van de stem van eindgebruikers die als kompas moet gelden voor de doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling. Verschillende rollen binnen de eindgebruikersorganisatie passeerden de revue.

Zo werd er gesproken over een community manager die de informatie over digitale gegevensuitwisseling gaat coördineren. De community bestaat uit alle eindgebruikers van de digitale gegevensuitwisseling (zwangeren, jonge ouders, zorgverleners, organisaties en onderzoekers). Zij worden via verschillende communicatiekanalen betrokken. De kerngroep eindgebruikers, een onafhankelijke groep van 15-20 personen, helpt bij het vormgeven van de agenda voor het strategisch overleg. Deze groep verwerkt en prioriteert de input vanuit de community en regionale VSV’s.

Besluiten overleg

Een van de belangrijkste agendapunten tijdens het overleg was de goedkeuring van de zogeheten rol-zib matrix. Deze matrix is ontwikkeld om vast te leggen welke zorgverleners toegang hebben tot specifieke informatie binnen het geboortezorgdossier. Het doel is om alleen de relevante gegevens beschikbaar te stellen aan zorgverleners, gebaseerd op hun specifieke rol en functie. Dit proces werd zorgvuldig uitgevoerd door input en feedback van eindgebruikers te verzamelen en te verwerken. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de huidige versie van de matrix. De verdere ontwikkeling van het migratieplan naar FHIR werd ook goedgekeurd. Dit plan, opgesteld door Nictiz, beoogt een migratie naar een FHIR-standaard die voldoet aan de recente eisen voor een informatiestelsel.

Akkoord opdracht Eenheid van Taal

Daarnaast werd de hernieuwde opdrachtbeschrijving voor de expertgroep Eenheid van Taal (EvT) besproken. Nu het houderschap van de standaard is overgedragen van Perined naar de branches, is daarmee ook het opdrachtgeverschap van EvT overgegaan naar de branches. Eerdere evaluaties hadden aangetoond dat de opdracht aan EvT niet helder genoeg was geformuleerd. Daarom is er een nieuwe opdrachtbeschrijving opgesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijker zijn afgebakend. In het overleg werd dit voorstel besproken en werd consensus bereikt over het akkoord met deze opdrachtbeschrijving.

Op het gebied van communicatie en beeldmerk werd een belangrijk besluit genomen. Na de subsidieperiode verdwijnt de naam Babyconnect en wordt een nieuwe naam en bijpassend beeldmerk ontwikkeld. De wens is om een flexibele naam/beeldmerk te ontwikkelen die uit te breiden is naar disciplines anders dan geboortezorg. Voor vragen over het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg kan worden gemaild. Voor informatie over de kerngroep van eindgebruikers is ook een mailadres beschikbaar.